กิจกรรมโรงเรียน (61)

   โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
    15 / พ.ย. / 2561


   ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) (25)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    14 / พ.ย. / 2561


   การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ (120)

   โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
    8 / พ.ย. / 2561


   โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต (153)

    โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
    27 / ก.ย. / 2561


   พิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจงหวัดสมุทรสาคร ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประธานในพิธี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (176)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    12 / ก.ย. / 2561


   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนแกนนำ (126)

    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    2 / ก.ย. / 2561


   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (206)

   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    25 / ส.ค. / 2561


   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 (232)

   โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
    16 / ส.ค. / 2561


   พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ๑๐ สิงหหาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมวันแ่แห่งชาติ (150)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    12 / ส.ค. / 2561