พิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจงหวัดสมุทรสาคร ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประธานในพิธี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (93)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    12 / ก.ย. / 2561


   การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนแกนนำ (70)

    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    2 / ก.ย. / 2561


   งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ (145)

   โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    25 / ส.ค. / 2561


   กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561 (138)

   โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
    16 / ส.ค. / 2561


   พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ๑๐ สิงหหาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมวันแ่แห่งชาติ (116)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    12 / ส.ค. / 2561


   กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑ (79)

    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    12 / ส.ค. / 2561


   นิทรรศการโครงการร่วมใจโรงเรียนคุณธรรมฯ (93)

    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    4 / ส.ค. / 2561


   กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติปี๖๑ (125)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    2 / ส.ค. / 2561


   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 (74)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    29 / ก.ค. / 2561