ขอแสดงความยินดีกับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้รับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี 2561 (28)

    โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
    17 / ม.ค. / 2562


   กิจกรรมพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน เขียนและวิเคราะห์ของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการ (8)

    โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
    17 / ม.ค. / 2562


   ประมวลภาพกิจกรรมวันเด็กแห่่งชาติประจำปี 2562 ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ และชุมชนคลองมะเดื่ิอ (15)

   โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    17 / ม.ค. / 2562


   ประกาศการรับสมัครนักเรียน ประจำปีการษึกษา 2562 (27)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    15 / ม.ค. / 2562


   กิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2562 (85)

   โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
    12 / ม.ค. / 2562


   วันที่ 8 ม.ค. 62 คุณอร่าม สุวรรณวิทย์ (พ่อเต่า) และคณะได้นำรถจักรยาน จำนวน 16 คัน พร้อมทั้งอุปกรณืทางการศึกษา มามอบให้แก่ทางโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า (32)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    9 / ม.ค. / 2562


   วันที่ 4 มกราคม 2562 โรงเรียนได้รับความอนุเคราห์จากผู้ใหญ่ใจดีมามอบอุปกรณ์การเรียน สื่อการสอน และเละเลี้ยงอาหารแก่เด็กนักเรียน (34)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    7 / ม.ค. / 2562


   สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดบางพลี(หงษ์ร่วมราฎร์รังสรรค์) (45)

    โรงเรียนวัดบางพลี(หงษ์ร่วมราษฎร์รังสรรค์)
    30 / ธ.ค. / 2561


   สวัสดีปีใหม่ 2562 ส่งความสุขจากใจ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (79)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    27 / ธ.ค. / 2561