กิจกรรมการแสดงขับร้องประสานเสียง ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (20)

    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
    25 / พ.ค. / 2562


   นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 (53)

    โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
    23 / พ.ค. / 2562


   กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย (14)

    โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
    23 / พ.ค. / 2562


   นิเทศก์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 (27)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    22 / พ.ค. / 2562


   ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก (7)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    22 / พ.ค. / 2562


   กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ (7)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    22 / พ.ค. / 2562


   การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (33)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    22 / พ.ค. / 2562


   กิจกรรมวันวิสาขบูชา (10)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    22 / พ.ค. / 2562


   พ่นยุงลาย (4)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    22 / พ.ค. / 2562