กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร (13)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    20 / ก.ย. / 2562


   21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) (51)

   โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
    20 / ก.ย. / 2562


   รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร (27)

    โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
    18 / ก.ย. / 2562


   การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 (14)

    โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
    18 / ก.ย. / 2562


   กิจกรรมพัฒนาสังคม CSR (19)

    โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
    17 / ก.ย. / 2562


   งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 (28)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    17 / ก.ย. / 2562


   โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษำร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร (180)

   โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
    6 / ก.ย. / 2562


   ราษฎร์บำรุงเกมส์ (37)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    6 / ก.ย. / 2562


   งานเกษียณอายุราชการ (52)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    6 / ก.ย. / 2562