กิจกรรมเดือนพฤศจิกายน 2562 (22)

    โรงเรียนวัดบางขุด
    17 / พ.ย. / 2562


   งานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติ ครั้งที่ 21 จัดขึ้นภายใต้คำขวัญ \"จับมือกันร่วมสร้างสรรค์สังคม : Create a Better Society\" เฉลิมพระเกียรตินื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (32)

   โรงเรียนวัดบางขุด
    17 / พ.ย. / 2562


   การรับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (10)

    โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง
    17 / พ.ย. / 2562


   การรับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ (50)

    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
    15 / พ.ย. / 2562


   กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย (25)

   โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
    13 / พ.ย. / 2562


   มูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน (34)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    13 / พ.ย. / 2562


   กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (26)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    13 / พ.ย. / 2562


   การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (30)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    13 / พ.ย. / 2562


   กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย (33)

    โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
    12 / พ.ย. / 2562