มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน (28)

    โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
    20 / ก.ค. / 2561


   กิจกรรมโรงเรียน (32)

    โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
    19 / ก.ค. / 2561


    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทุ่มแบน อบต.คลองมะเดื่อ และชุมชนหมู่10 ต.คลองมะเดื่อ จัดพิธีเปิดโครงการ74ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA (43)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    12 / ก.ค. / 2561


   โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้รับการประเมินโรงเรียนต้นแบบอาหารกลางวันระดับประเทศ (67)

    โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
    7 / ก.ค. / 2561


   กิจกรรมอบรมให้ความรู้ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีภาวะเริ่มอ้วนและอ้วน (37)

    โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
    4 / ก.ค. / 2561


   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จัดพิธีทบทวนคําปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2561 (63)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    4 / ก.ค. / 2561


   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) กิจกรรมไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 (42)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    4 / ก.ค. / 2561


   โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปี 2561 (18)

    โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
    4 / ก.ค. / 2561


   กิจกรรมโรงเรียน (60)

    โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
    1 / ก.ค. / 2561