กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโรงเรียนวัดโรงเข้ (10)

    โรงเรียนวัดโรงเข้
    21 / ก.ค. / 2562


   การอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒ (25)

    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
    19 / ก.ค. / 2562


   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (28)

    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
    17 / ก.ค. / 2562


   กิจกรรมแห่เทียนพรรษา (25)

    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
    17 / ก.ค. / 2562


   กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา (24)

    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    16 / ก.ค. / 2562


   กีฬากลุ่มสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน (39)

    โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
    16 / ก.ค. / 2562


   วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)ได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ถวาย ณ วัดบางขุด เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำบุญ ตกแต่งต้นเทียน จัดทำเครื่องไทยธรรม และจัดขบวนแห่เทียนอย (46)

   โรงเรียนวัดบางขุด
    12 / ก.ค. / 2562


   กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสพฐ. (40)

    โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
    9 / ก.ค. / 2562


   กิจกรรมชวนน้องๆมารักษ์โลก (23)

    โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
    9 / ก.ค. / 2562