การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 (36)

โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (42)

โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
15 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 วันที่ 14 ก.ค.64 (21)

โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
15 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ช่วงวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 (23)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
14 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 (48)

โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
12 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 (51)

โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
9 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 (58)

โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
7 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (33)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
6 / ก.ค. / 2564


การจ่ายค่าเครื่องแบบ ค่าอาหารกลางวัน แจกนมกล่อง และใบงานแบบฝึกหัด (37)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
6 / ก.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 (21)

โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
6 / ก.ค. / 2564