แจกอาหารเสริม(นม) และรับสินค้าครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ (82)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
20 / ต.ค. / 2564


การอบรมออนไลน์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ (86)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
20 / ต.ค. / 2564


การอบรมออนไลน์ \" เรียนรู้ PA สู่การปฎิบัติจริง\" (96)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
19 / ต.ค. / 2564


การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (บรรจุวันที่ 14 ตุลาคม 2563) (70)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
19 / ต.ค. / 2564


การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน (64)

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
18 / ต.ค. / 2564


กิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม (72)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
15 / ต.ค. / 2564


กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 (63)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
15 / ต.ค. / 2564


โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (49)

โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
12 / ต.ค. / 2564


รับมอบสารตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงและป้ายสื่อสร้างสรรค์ (127)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
4 / ต.ค. / 2564


การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 (75)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
3 / ต.ค. / 2564