โรงเรียนวัดบางปิ้ง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 (10)

โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
20 / พ.ค. / 2565


โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่าน ผอ.เขต (9)

โรงเรียนวัดโรงเข้
20 / พ.ค. / 2565


การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 (84)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
1 / พ.ค. / 2565


การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) นักเรียน อายุ 5-11 ปี ครั้งที่ 1 (รอบเก็บตก) (54)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
1 / พ.ค. / 2565


นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย (51)

โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
21 / เม.ย. / 2565


รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน (57)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2565


จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน / แจกอาหารเสริมนมโรงเรียน / รับผลการเรียน (79)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
7 / เม.ย. / 2565


วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 (73)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
7 / เม.ย. / 2565


ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ (75)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
7 / เม.ย. / 2565


การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564 (128)

โรงเรียนวัดหนองนกไข่
22 / มี.ค. / 2565