โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
เมื่อ:: 23 / มิ.ย. / 2560 : ( 10 / )

ดร.กัลยา มาลัย รอง ผอ.สพป.สมุทรสาคร รักษาราชการแทน ผอ.สพป.สมุทรสาคร ประเมินการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 1 และตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านท่าทราย
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
เมื่อ:: 23 / มิ.ย. / 2560 : ( 13 / )

ตรวจสุขภาพประจำปี
(อ่านต่อ)

โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
เมื่อ:: 23 / มิ.ย. / 2560 : ( 16 / )

ตัวแทน สพป.สค.ร่วมพิจารณ์เพื่อจัดทำ พรบ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
เมื่อ:: 22 / มิ.ย. / 2560 : ( 12 / )

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยนักเรียน
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
เมื่อ:: 22 / มิ.ย. / 2560 : ( 21 / )

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560
(อ่านต่อ)

โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
เมื่อ:: 22 / มิ.ย. / 2560 : ( 44 / )

โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้(มาลีราษฎร์บำรุง) ร่วมทำดอกดารารัตน์
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
เมื่อ:: 21 / มิ.ย. / 2560 : ( 27 / )

กิจกรรมรับมอบอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโปรนิกซ์
(อ่านต่อ)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
เมื่อ:: 21 / มิ.ย. / 2560 : ( 12 / )

โครงการปลูกฝังประชาธิปไตยในโรงเรียน
(อ่านต่อ)

ข่าวทั้งหมด