โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
เมื่อ:: 18 / มิ.ย. / 2561 : ( 37 / )

ผอ.สพป.สมุทรสาครตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
(อ่านต่อ)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
เมื่อ:: 17 / มิ.ย. / 2561 : ( 14 / )

ประเมินความสามารถในการอ่านออก-เขียนได้
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
เมื่อ:: 28 / พ.ค. / 2561 : ( 79 / )

ผอ.สมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑
(อ่านต่อ)

โรงเรียนวัดท่าเสา
เมื่อ:: 28 / พ.ค. / 2561 : ( 49 / )

โรงเรียนวัดท่าเสา จัดกิจกรรมใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา และ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
(อ่านต่อ)

โรงเรียนวัดท่าเสา
เมื่อ:: 22 / พ.ค. / 2561 : ( 123 / )

ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพนิตนาฏ เพชรรักษ์ ณ โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
เมื่อ:: 18 / พ.ค. / 2561 : ( 184 / )

พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
(อ่านต่อ)

โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
เมื่อ:: 1 / พ.ค. / 2561 : ( 119 / )

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปี่การศึกษา2561
(อ่านต่อ)

โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
เมื่อ:: 12 / เม.ย. / 2561 : ( 101 / )

\"คนดีศรีสาคร ประจำปี ๒๕๖๐\" (ครั้งที่ ๑๙)
(อ่านต่อ)

ข่าวทั้งหมด