[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
21 / ก.พ. / 2563
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย
การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองตัน
20 / ก.พ. / 2563
โครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการตัดผมชาย-หญิง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
19 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมมอบทุนการศึกษาของห้องสมุดโลกนิทานของหนู
พิธีมอบประกาศนียบัตร รางวัล และทุนการศึกษา แก่นักเรียนยอดนักอ่านและยอดนักจินตนาการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
18 / ก.พ. / 2563
ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
16 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักเเรม ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4- 6 ปีการศึกษา 2562 ณ ค่ายทีปังกรรัศมีโชติ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
16 / ก.พ. / 2563
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (RT)
การประเมินความสามารถด้านการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (RT) โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มบน(บุญเพ็งอุทิศ) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
16 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
13 / ก.พ. / 2563
การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Reading Test (RT)
การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Reading Test (RT) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
12 / ก.พ. / 2563
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
12 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
ด้วย วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันมาฆบูชา ทางโรงเรียนบ้านสวนหลวง ได้จัดกิจกรรม เวียนเที่ยนในวันมาฆบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9 / ก.พ. / 2563
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
8 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นำนักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
8 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมจิตอาสาร่วมงานประจำปีวัดโรงเข้
กิจกรรมจิตอาสาร่วมงานประจำปีวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
8 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
7 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมมาฆบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
3 / ก.พ. / 2563
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ผอ.ถวิล แซ่ตั้ง พร้อมคณะครู ร่วมอำนวยความสะดวกในการ จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยสนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
27 / ม.ค. / 2563
การแข่งขันคัดลายมือสหวิทยาสาครบุรี
ผอ.ประสิทธิ์ กานดา พร้อมคณะครู ร่วมอำนวยความสะดวกนักเรียน และครูในการแข่งขันคัดลายมือสวย ด้วยใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม เพื่อหาตัวแทนสหวิทยาเขตสาครบุรี ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
27 / ม.ค. / 2563
เทศกาลตรุษจีน 2563
โรงเรียนวัดปัอมวิเชียรโชติการามนำโดยผอ.ประสิทธิ์ กานดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมสืบสานเทศกาลวันตรุษจีน \"เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร\" กับทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยทั้งนี้ มีการจัดชุดการแสดงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจีน ไปร่วมแสดง ณ เวทีการแสดงบริเวณริม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
25 / ม.ค. / 2563
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>