[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
13 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
9 / ก.ค. / 2563
ผู้ใหญ่ใจดี คุณเอิบ นาคทับทิม คุณอำนวย ด.ช.ศิวัช วงศ์ภักดี มอบหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุดจำนวน 144 ผืน
หน้ากากผ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
7 / ก.ค. / 2563
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ทำการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ทำการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
7 / ก.ค. / 2563
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบห้องน้ำ
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 30 กรกฏาคม 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
7 / ก.ค. / 2563
แห่เทียนพรรษาถวายวัดบางขุด 3 กรกฎาคม 2563
เข้าพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ก.ค. / 2563
ปลัดอำเภอกระทุ่มแบนตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองนกไข่
ปลัดอำเภอกระทุ่มแบนตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองนกไข่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ก.ค. / 2563
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน)จำกัดมอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันไวรัสโคนา 2019
บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป (มหาชน)จำกัดมอบวัสดุอุปกรณ์ ป้องกันไวรัสโคนา 2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563
กิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่1/2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
4 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ จัดกิจกรรมแห่เทียนและถวายเทียนจำนำพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
2 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมหล่อเทียนพรรษา 2563
วันเข้าพรราา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
2 / ก.ค. / 2563
การเปิดเรียนวันแรก ปีการศึกษา ๒๕๖๓
การเปิดเรียนวันแรกของภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
1 / ก.ค. / 2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และวันสถาปนาคระลูกเสือแห่งชาติ
เปิดเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
1 / ก.ค. / 2563
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อและรพ.สต.บ้านกระซ้าขาว ฉีดพ่นควัน โรยทรายอะเบทกำจัดยุงลาย และพ่นฉีดยากำจัดไวรัสเตรียมเปิดเรียน 1/2563
ป้องกัน covid19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
28 / มิ.ย. / 2563
การนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน
การนิเทศ ติดตาม เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
27 / มิ.ย. / 2563
การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและการติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน
การเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนและการติดตามโครงการก่อสร้างอาคารเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
21 / มิ.ย. / 2563
จิตอาสาทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ โดยการนำของ กำนันบัญชา โพธิบุญ กำนันตำบลบ้านบ่อ ผู้ใหญ่สุชาติ บุญเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ต.บ้านบ่อ และจิตอาสา ร่วมกันพัฒนาโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)
จิตอาสา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
21 / มิ.ย. / 2563
พระครูสาครธรรมวิมล เจ้าอาวาสวัดวังชัยทรัพย์วิมล ตำบลหลักสาม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร เมตตามอบข้าวสาอาหารแห้ง สบู่ เจลแอลกอฮอล์ น้ำยาล้างห้องน้ำ ให้กับโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)
มอบของ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
18 / มิ.ย. / 2563
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินีในรัชกาลที่ ๑๐
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันพุธที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
18 / มิ.ย. / 2563
การคัดกรองนักเรียนและการมอบทุนเสมอภาค ชั้นป.6-ม.3
จัดสรรเงินอุดหนุนนักเรียน ทุนเสมอภาค ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>