[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : นิเทศการจัดการเรียนการสอน
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
พุธ ที่ 15 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 51


                              วันอังคารที่ ๑๔  กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


          ท่านศน.วรนุช ตุนฑกิจ ที่ปรึกษาวิขาการสพป.สมุทรสาคร ได้ออกนิเทศ

การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนวัดหนองนกไข่ภายใต้สถานการณ์การแพร่

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  และให้คำแนะนำเพื่อนำมาใช้ใน

การพัฒนาการศึกษา ผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวัดหนองนกไข่ให้การต้อนรับและ

ขอขอบพระคุณท่านอย่างยิ่ง 

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ 5 / ส.ค. / 2563
      พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ 31 / ก.ค. / 2563
      พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียนแบบ 212ล/57ข 31 / ก.ค. / 2563
      การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563 28 / ก.ค. / 2563
      วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 28 / ก.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก