[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : กิจกรรมโรงเรียน
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
ศุกร์ ที่ 21 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2562
เข้าชม : 180


 

วัน พุธ ที่ ๑๙ มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๒
 
โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)  จัดกิจกรรม อบรมธรรมะพัฒนาจิต
 
ให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
 
โดยมี พระครูสังฆรักษ์ ศิริวัฒน์ รกขิโต , พระสุทธิชัย สุจิตโต
 
และนายณัฐภัทร์ ไข่เทศ อนุศาสนจารย์ชำนาญงาน เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร

                เป็นวิทยากรโครงการพัฒนาผู้เรียน (กิจกรรมค่ายธรรมะ) ในครั้งนี้ 

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 / ต.ค. / 2562
      28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 / ต.ค. / 2562
      กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร 20 / ก.ย. / 2562
      21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) 20 / ก.ย. / 2562
      รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 18 / ก.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก