[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ DLTV
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 302


วันอังคาร ที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

นางสมิทธรา จ้อยชะรัด ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
 
นำคณะครู ทำกิจกรรมโรงเรียนดังนี้
 
ช่วงเช้า การอบรมการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๖๒  ณ    โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 
               โดยวิทยากรผู้ทรงคุณค่า ประกอบด้วย
 
           นางวรนุช ตุนทกิจ                       ที่ปรึกษาทางวิชาการกลุ่มนิเทศฯ
 
                                 นางสาวสาวิตรี เหลืองสุรีย์            ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
                                 นางลภัสรดา เกตุเอม                    ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
ช่วงบ่าย ศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
 
                       ( DLTV ) พร้อมทำ MOU   ณ   โรงเรียนวัดชีผ้าขาว 
 
  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)ขอขอบพระคุณ
 
นางอังคณา แจ่มเจ็ดริ้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชีผ้าขาว และคณะครูทุกท่าน   มา ณ โอกาสนี้ 
 
 
 
 
 


กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      \"วันครู สมุทรสาคร\" 17 / ม.ค. / 2563
      วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 17 / ม.ค. / 2563
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 17 / ม.ค. / 2563
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 15 / ม.ค. / 2563
      กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2563 วันที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร) 14 / ม.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก