[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : กิจกรรม ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร 2562
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดกระโจมทอง
ศุกร์ ที่ 15 เดือน มีนาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 170


 วันที่15 มีนาคม 2562 กิจกรรม ร่วมรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ เลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดกระโจมทอง ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดกระโจมทอง ร่วมเดินรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ รอบชุมชน เพื่อให้ประชาชน พ่อ แม่ พี่ น้อง ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ออกไปใช้สิทธิ ครั้งนี้ เพื่อประชาธิไตยของประเทศไทย " รักชาติ รักประชาธิปไตย ต้องไปเลือกตั้ง" วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ -๑๗.๐๐ น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่มีรายชื่อ
  ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่ี Facebook โรงเรียนวัดกระโจมทองกิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การรับการนิเทศ ติดตาม เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒ 15 / พ.ย. / 2562
      กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย 13 / พ.ย. / 2562
      มูลนิธิเด็กตาใส ใจสุขเรียน มอบแว่นสายตาให้กับนักเรียน 13 / พ.ย. / 2562
      กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 13 / พ.ย. / 2562
      การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 13 / พ.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก