[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีเมือง
พฤหัสบดี ที่ 7 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562
เข้าชม : 205


  ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัดศรีเมือง ได้เดินไปเข้าศึกษาดูงานร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรืี่องโรงเรียนปลอดขยะ ธนาคารขยะ เศรษฐกิจพอเพียง สหกรณ์โรงเรียนและกิจกรรมห้องสมุด 

ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร วันพุธที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 - 16.00 น.
เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนาโรงเรียนวัดศรีเมืองต่อไป
 

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 / ต.ค. / 2562
      28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 / ต.ค. / 2562
      กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร 20 / ก.ย. / 2562
      21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) 20 / ก.ย. / 2562
      รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 18 / ก.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก