[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 438


          

 วันอังคาร  ที่ ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

           นายประสิทธิ์ กานดา                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  
 
           นายวิชัย อ้นมณี                      ประธานสหวิทยาเขตท่าจีน
 
           นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
           นางลภัสรดา เกตุเอม               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
                ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และคำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) ขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสนี้  

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 / ต.ค. / 2562
      28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 / ต.ค. / 2562
      กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร 20 / ก.ย. / 2562
      21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) 20 / ก.ย. / 2562
      รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 18 / ก.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก