[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : การนิเทศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
พุธ ที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 623


          

 วันอังคาร  ที่ ๒๒ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๒

 

           นายประสิทธิ์ กานดา                ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท  
 
           นายวิชัย อ้นมณี                      ประธานสหวิทยาเขตท่าจีน
 
           นายจงรัก รุ่งเรืองศิรินนท์          ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
 
           นางลภัสรดา เกตุเอม               ศึกษานิเทศก์ชำนาญการ
 
                ได้มานิเทศติดตามการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และคำแนะนำแนวทางการพัฒนาคุณภาพ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร) ขอขอบพระคุณมา 

ณ โอกาสนี้  

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ทุกระดับชั้น 15 / พ.ค. / 2563
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 13 / พ.ค. / 2563
      การติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 27 / เม.ย. / 2563
      การขยายเขตระบบจำหน่ายเเรงต่ำ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 22 / เม.ย. / 2563
      โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ได้ดำเนินการทาสีอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 21 / เม.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก