[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : กิจกรรมพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน เขียนและวิเคราะห์ของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการ
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน มกราคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 44


 มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้จัดกิจกรรมพัมนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน การอ่าน เขียนและวิเคราะห์ของนักเรียนผ่านค่ายวิชาการ ภายใต้โครงการยกกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการเขียน การอ่าน คิดและวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปี 2561 ซึ่งทางโรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) เป็นสถานที่ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ร่วมกับโรงเรียนวัดธรรมโชติ โรงเรียนบ้านคลองตัน โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว โรงเรียนบ้านวังจระเข้ และโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดสุนทรสถิต) ในระหว่างวันที่ 17 - 20 มกราคม 2562กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      11 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะลบางกระเจ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ทำการรังวัดที่ดินโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า 14 / ก.พ. / 2562
      13 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สสส. ณ โรงเรียนบ้านท่าทราย โดยมีท่านผอ.ทวี ทะนอก ให้เกียรติเป็นประธาน 14 / ก.พ. / 2562
      วันที่ 12 ก.พ. 62 อบต.บางกระเจ้า จัดอบรมการคัดแยกขยะ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชายทะลบางกระเจ้าและศาลเจ้าแป๊ะกง 14 / ก.พ. / 2562
      ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 7 / ก.พ. / 2562
      การให้ความรู้ภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 และการป้องกันตนเอง 6 / ก.พ. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก