[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
อังคาร ที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561
เข้าชม : 688


 

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้จัดกิจกรรมเข้าค่าย ลูกเสือ -เนตรนารีสำรอง ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
โดยมีนักเรียนโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯและโรงเรียนบ้านเจริญ คณะครูวิทยากรลูกเสือ
ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้โดยมีท่าน ผอ.กษิดิ์เดช พรมทอง เป็นประธานค่ายในครั้งนี้ ในการเข้าค่ายครั้งนี้เป็นการฝึกทักษะวิชาลูกเสือที่
ได้เรียนมา เสริมสร้างระเบียบวินัย การอยู่ร่วมกันในหมู่คณะ ซึ่งกิจกรรมการเข้าค่ายดังกล่าวได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย
จึงขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้

................................................................................................

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      รายงานประจำ สัปดาห์ที่ 2 การทดลองจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 30 / พ.ค. / 2563
      รายงานประจำ สัปดาห์ที่ 1 การทดลองจัดการศึกษาทางไกล (DLTV) 30 / พ.ค. / 2563
      การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ทุกระดับชั้น 15 / พ.ค. / 2563
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 13 / พ.ค. / 2563
      การติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 27 / เม.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก