[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
พฤหัสบดี ที่ 11 เดือน มกราคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 539


ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนและคุณครูผู้ฝึกซ้อมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 67 ที่จังหวัดนครนายก ระหว่างวันที่ 4 - 6 มกราคม 2561

การแข่งขันคีตะมวยไทย ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 
เหรียญทองอันดับ 2 ได้ไปแข่งขันต่อในระดับประเทศ 
นักเรียนผู้เข้าแข่งขัน 
1. เด็กชายธนพล  เพ็งจันทร์       2. เด็กชายธีรภัทร  แสงใหญ่
3. เด็กชายพงศกร  ตันจินดา      4. เด็กชายพงศภัค  แย้มนาม
5. เด็กหญิงวราภรณ์  มีประการ   6. เด็กหญิงวัชรินทร์  จ้อยชรัด
7. เด็กหญิงวันดี  บุญมาเลิศ       8. เด็กหญิงสิริยา  อันศักดิ์โก
9. เด็กหญิงอมรรัตน์  บุญเกิด     10. เด็กหญิงอรทัย  จันทร์เจริญ
ฝึกซ้อมโดย 
1. นายวีรภัทร์  อ่วมมา         2. นายณัฏฐพล  พรมทอง
3. นายจารุวัตร  หัสดี

................................................

 

 

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ประกาศรับสมัครนักเรียน อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2563 25 / ก.พ. / 2563
      กีฬาสีโรงเรียนวัดหนองนกไข่ ประจำปี ๒๕๖๓ 24 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563 22 / ก.พ. / 2563
      การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 / ก.พ. / 2563
      โครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ 20 / ก.พ. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก