[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : อบรมโรงเรียนคุณธรรม
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 408


 

เมื่อวัน ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โดยมี นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล และ นางวิไล อิ่มสำราญ เป็นวิทยาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรม
เพื่อสร้างแกนนำเพื่อต่อยอดโครงการเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวไดรับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
........................................................................กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์กลุ่มเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ทุกระดับชั้น 15 / พ.ค. / 2563
      กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ปรับปรุงภูมิทัศน์ 13 / พ.ค. / 2563
      การติดตั้งเครื่องวัดกระแสไฟฟ้า ณ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 27 / เม.ย. / 2563
      การขยายเขตระบบจำหน่ายเเรงต่ำ โรงเรียนวัดหนองนกไข่ 22 / เม.ย. / 2563
      โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ได้ดำเนินการทาสีอาคาร เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ 21 / เม.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก