[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : อบรมโรงเรียนคุณธรรม
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 326


 

เมื่อวัน ๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน(วัดสุนทรสถิต)ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ได้จัดประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมแก่คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน
โดยมี นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล และ นางวิไล อิ่มสำราญ เป็นวิทยาให้ความรู้ในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการอบรม
เพื่อสร้างแกนนำเพื่อต่อยอดโครงการเป็นลำดับต่อไป ทั้งนี้การอบรมดังกล่าวไดรับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่ายเป็นอย่างดี
........................................................................กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 / ต.ค. / 2562
      28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 / ต.ค. / 2562
      กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร 20 / ก.ย. / 2562
      21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) 20 / ก.ย. / 2562
      รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 18 / ก.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก