[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๖๐
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 422


 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ไดีจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจ้ง ร่วมรับทราบข้อตกลง และนำส่งผลการเรียน 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี
.................................

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 14 / ต.ค. / 2562
      28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 3 / ต.ค. / 2562
      กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร 20 / ก.ย. / 2562
      21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) 20 / ก.ย. / 2562
      รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร 18 / ก.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก