[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประชุมผู้ปกครอง ๒/๒๕๖๐
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
อาทิตย์ ที่ 19 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 475


 

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต) ในพระราชูปถัมภ์ฯ
ไดีจัดการประชุมผู้ปกครองครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อชี้แจ้ง ร่วมรับทราบข้อตกลง และนำส่งผลการเรียน 
โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองทุกระดับชั้นเป็นอย่างดี
.................................

 กิจกรรมโรงเรียน 5 อันดับล่าสุด

      โรงเรียนวัดหนองนกไข่ ประกาศรับสมัครนักเรียน อ.2 และ ป.1 ปีการศึกษา 2563 25 / ก.พ. / 2563
      กีฬาสีโรงเรียนวัดหนองนกไข่ ประจำปี ๒๕๖๓ 24 / ก.พ. / 2563
      กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2563 22 / ก.พ. / 2563
      การนิเทศ กำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย 21 / ก.พ. / 2563
      โครงการฝึกทักษะอาชีพสำหรับนักเรียนยากจนพิเศษ 20 / ก.พ. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก