[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
26 / ก.ค. / 2562
วันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
21 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาโรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
19 / ก.ค. / 2562
การอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๒
นายถวิล แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นำทีมครูเข้าร่วมอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
17 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
ทางโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามและคณะอบต.หลักสาม ร่วมกันจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
17 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ณ วัดศรีสินมา และวัดชัยมงคล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
16 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
16 / ก.ค. / 2562
กีฬากลุ่มสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน
กีฬากลุ่มสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
12 / ก.ค. / 2562
วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2562 ทางโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร)ได้จัดขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ปัจจัยไทยธรรม ถวาย ณ วัดบางขุด เพื่อให้นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง ได้ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม ร่วมทำบุญ ตกแต่งต้นเทียน จัดทำเครื่องไทยธรรม และจัดขบวนแห่เทียนอย
db0dii,;yovklk>s[^=kc];yog-hkriiKk อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
9 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสพฐ.
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นำโดยนายถวิล แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาสพฐ. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
9 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมชวนน้องๆมารักษ์โลก
ชวนน้องๆมารักษ์โลก เก็บขยะเพื่อลดปัญหาขยะในชุมชนและแม่น้ำ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
5 / ก.ค. / 2562
การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน
การประชุมคณะกรรมการสหวิทยาเขตหลักสามดำเนิน ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
5 / ก.ค. / 2562
วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมกล่าวคำปฏิญาณตน ถวายราชสดุดี และบำเพ็ญประโยชน์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
5 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมเดินขบวนวันต่อต้านยาเสพติดโลก
โรงเรียนได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดไปในบริเวณชุมชนโรงเรียน เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงภัยของยาเสพติด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
5 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
กิจกรรมค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ในวันที่ 24-26 มิถุนายน 2562 เพื่อขับเคลื่อนการต่อต้านยาเสพติด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
5 / ก.ค. / 2562
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๒
พิธีสวนสนามและทบทวนคำปฏิญาณลูกเสือ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
4 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
2 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
1 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด วันสุนทรภู่ และวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
โรงเรียนวัดบางขุด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
1 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
1 / ก.ค. / 2562
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดวัดโรงเข้
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดวัดโรงเข้ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>