[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9 / เม.ย. / 2564
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)ได้จัดโครงการอบรมครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
2 / เม.ย. / 2564
ผลการตรวจ COVID-19
ผลการตรวจ COVID-19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
1 / เม.ย. / 2564
กิจกรรมการรับการกำกับ ติดตามและประเมินผล โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
โรงเรียนได้ทำการต้อนรับท่านคณะกรรมการ จาก สพป.สมุทรสาคร ในการเข้ากำกับ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
1 / เม.ย. / 2564
การรับการตรวจโควิด-๑๙ ของบุคลากรและนักเรียน
ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร รวมถึงนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ได้มีการเข้ารับการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยรถพระราชทาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
1 / เม.ย. / 2564
การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT
การวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ NT อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
30 / มี.ค. / 2564
นายศิริชัย พุ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนจัดสอบปลายปีการศึกษา 2563 โดยใช้Googleformในการสอบของนักเรียนชั้น ป.5-6
สอบปลายปีการศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
30 / มี.ค. / 2564
การประเมินความสามารถด้านการอ่านNT
การประเมินความสามารถด้านการอ่านNT อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
25 / มี.ค. / 2564
การประเมิน RT และ NT
การประเมินความสามารถในการอ่าน (RT) ป.๑ และ การประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติ (NT) ป.๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
25 / มี.ค. / 2564
ขอบคุณ คุณพศุตม์ บานแย้ม (อาร์ต)
ขอบคุณ คุณพศุม์ บานแย้ม (อาร์ต) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
25 / มี.ค. / 2564
การตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
การตรวจเยี่ยมการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
25 / มี.ค. / 2564
การสอบ RT NT 64
ภาพการสอบ RT NT 64 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
24 / มี.ค. / 2564
ศน.วรนุช ตุนทกิจ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
ศน.วรนุช ตุนทกิจ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ NT ณ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
24 / มี.ค. / 2564
ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
ดร.ภัทรนันฐ์ ไหลงาม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสนามสอบ RT โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
23 / มี.ค. / 2564
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี
ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
20 / มี.ค. / 2564
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
รับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
19 / มี.ค. / 2564
โครงการส่งเสริมการบริโภคผัก ผลไม้ และภาวะโภชนาการของนักเรียน
สสส. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
17 / มี.ค. / 2564
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย \"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้\" ปีการศึกษา 2563
การดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามนโยบาย \"เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้\" ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
16 / มี.ค. / 2564
การสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
15 / มี.ค. / 2564
การมาเยี่ยมสนามสอบO-NET ปี 2564
การเยี่ยมสนามรสอบO-NET ปี ของท่านผอ.สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
15 / มี.ค. / 2564
ภาพกิจกรรมการสอบO-NET ปี 2564
ภาพกิจกรรมการสอบO-NET ปี 2564 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>