[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
25 / ก.พ. / 2562
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
ตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
25 / ก.พ. / 2562
งานชุมนุมศิษย์เก่า ประจำปี 2562
งานชุมนุมศิษย์เก่า ประจำปี 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
25 / ก.พ. / 2562
ประเมินห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ
ประเมินห้องเรียนสวยสะอาด บรรยากาศวิชาการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
20 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์หลังคาโค้ง โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
20 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
20 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมการเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ค่ายลูกเสืออนุสรณ์ศุภมาศ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีเมือง
20 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ ก้าวสู่ ว.ศ.ม.ยุคใหม่ 2562
พบการกิจกรรม แสนสนุกและร้านค้าโรงเรียนมากมาย อย่าลืมมากันเยอะๆ นะค่ะ 26 กุมภาพันธ์ นี้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
20 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562
กิจกรรมวันมาฆบูชา ประจำปี 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดกระโจมทอง
18 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมวันมาฆบูชา วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดกระโจมทอง
วันมาฆบูชา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำเดือน ๓ ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่ง และได้เวียนมาบรรจบอีกครั้ง โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ วันมาฆบูชา ตรงกับวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดกระโจมทอง ได้ร่วมเวียนเทียน ถวายปัจจัย โดยมีวัตถุป อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดกระโจมทอง
18 / ก.พ. / 2562
กิจกรรมกีฬาสีภายใน โรงเรียนวัดกระโจมทอง ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่15 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนวัดกระโจมทองได้จัดกีฬาสีภายใน \"ชมพูพันธุ์ทิพย์เกมส์ ครั้งที่ ๒\" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดกระโจมทอง คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ได้ร่วมจัดกีฬา สีภายในโรงเรียนขึ้น ....โดย นายส อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
14 / ก.พ. / 2562
11 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะลบางกระเจ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ทำการรังวัดที่ดินโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
11 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะลบางกระเจ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากรมที่ดิน และกรมธนารักษ์ ทำการรังวัดที่ดินโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
14 / ก.พ. / 2562
13 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สสส. ณ โรงเรียนบ้านท่าทราย โดยมีท่านผอ.ทวี ทะนอก ให้เกียรติเป็นประธาน
13 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า นำนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา สสส. ณ โรงเรียนบ้านท่าทราย โดยมีท่านผอ.ทวี ทะนอก ให้เกียรติเป็นประธาน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
14 / ก.พ. / 2562
วันที่ 12 ก.พ. 62 อบต.บางกระเจ้า จัดอบรมการคัดแยกขยะ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชายทะลบางกระเจ้าและศาลเจ้าแป๊ะกง
วันที่ 12 ก.พ. 62 อบต.บางกระเจ้า จัดอบรมการคัดแยกขยะ ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนบ้านชายทะลบางกระเจ้าและศาลเจ้าแป๊ะกง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีเมือง
7 / ก.พ. / 2562
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
6 / ก.พ. / 2562
การให้ความรู้ภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 และการป้องกันตนเอง
การให้ความรู้ภัยจากฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน PM 2.5 และการป้องกันตนเอง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
6 / ก.พ. / 2562
วันที่ 5 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากอบต.บางกระเจ้า นำรถน้ำเข้ามาฉีดพ่นเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)
วันที่ 5 ก.พ. 62 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากอบต.บางกระเจ้า นำรถน้ำเข้ามาฉีดพ่นเพื่อบรรเทาสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
5 / ก.พ. / 2562
รพ.สต.คลองมะเดื่อให้ความรู้ภัยจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM2.5 พร้อมแจกหน้ากากป้องกันฝุ่นละอองให้กับนักเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
ภัยจากฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน PM 2.5 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
4 / ก.พ. / 2562
มาตรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า เรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพเมื่อเกิดฝุ่นละอองขนาดล็ก (PM 2.5)
มาตรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า เรื่องการป้องกันและดูแลสุขภาพเมื่อเกิดฝุ่นละอองขนาดล็ก (PM 2.5) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
2 / ก.พ. / 2562
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net)
การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-Net) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
24 / ม.ค. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>