[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
29 / พ.ค. / 2562
โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย(เบื้องต้น)ในสถานศึกษา โดย นายสมภพ เกลียวสีนาค ปลัดอบต. รักษาการนายกอบต. บ้านบ่อ นางสาวแพรวพรรณ ปุ่นคริ้น รองปลัดอบต.บ้านบ่อ พร้อมด้วย จ่าเอกสมชาย ตันสงวน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน อบต.บ้านบ่อ นำเจ้าหน้า
โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย(เบื้องต้น)ในสถานศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
โรงเรียนวัดโรงเข้เข้าร่วมการเกษตรเคลื่อนที่ และพานักเรียนมารับทุนจากท่านผู้ว่าราชการ
โรงเรียนวัดโรงเข้เข้าร่วมการเกษตรเคลื่อนที่ และพานักเรียนมารับทุนจากท่านผู้ว่าราชการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก และปลูกต้นไม้ประจำรัชการที่ ๑๐
โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก และปลูกต้นไม้ประจำรัชการที่ ๑๐ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
โรงเรียนวัดโรงเข้พานักเรียนเข้าชมนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก
โรงเรียนวัดโรงเข้พานักเรียนเข้าชมนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
บตรัรวจเยี่ยมจากท่านนายการอำเภอบ้านแพ้ว
บตรัรวจเยี่ยมจากท่านนายการอำเภอบ้านแพ้ว อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
26 / พ.ค. / 2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
25 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมการแสดงขับร้องประสานเสียง ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นักเรียนแสดงขับร้องประสานเสียง ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
23 / พ.ค. / 2562
นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
23 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
นิเทศก์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
21 พ.ค. 2562 สพป.นิเทศก์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
17 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้าชาบยทะเลบางกระเจ้า ร่วมกับ รพ.สต.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า (ด้านสาธารณสุข) นำโดยท่าปลัดพงศ์เลิศ วงศ์จิตสุภา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.1 ต.บางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ
17 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า นำโดย ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมกันปลูกต้นไม้ ในกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
22 / พ.ค. / 2562
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบนได้รับการนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 /2562 จาก สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมวันวิสาขบูชา
17 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า นำโดย ผู้บริหาร คณะครู และผู้ปกครอง ร่วมจัดกิจกรรมเวียนเทียน วันวิสาขบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
พ่นยุงลาย
10 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า ได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้า พ่นยุงลาย เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออก อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
แนะนำครูปฐมวัยคนใหม่
16 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า แนะนำครูปฐมวัยคนใหม่ ครูสุภาพร ผันอากาศ (ครูก้อย) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
12 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
22 / พ.ค. / 2562
การเข้ารับการนิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาม คณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
19 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และร่วมงานประจำปีวัดบางยาง
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และร่วมงานประจำปีวัดบางยาง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
18 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้ของชาติ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้ของชาติ นายถวิล แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม คณะครู และนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ร่วมกันจัดกิจกรรม อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/33 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>