[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
13 / พ.ย. / 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
13 / พ.ย. / 2562
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
12 / พ.ย. / 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 2/2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
11 / พ.ย. / 2562
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง
7 / พ.ย. / 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บํารุง
7 / พ.ย. / 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ครั้งที่ 2/2562 โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
7 / พ.ย. / 2562
การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
การนิเทศ ติดตามความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
14 / ต.ค. / 2562
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อระบบทุนในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
3 / ต.ค. / 2562
28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบูรณาการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
20 / ก.ย. / 2562
กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร
กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
20 / ก.ย. / 2562
21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day)
โรงเรียนวัดโพธิแจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่ 21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
18 / ก.ย. / 2562
รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุภาภรณ์ แก้วสองดวง ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
18 / ก.ย. / 2562
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
17 / ก.ย. / 2562
กิจกรรมพัฒนาสังคม CSR
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคม CSR อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
17 / ก.ย. / 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
6 / ก.ย. / 2562
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษำร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
6 / ก.ย. / 2562
ราษฎร์บำรุงเกมส์
ราษฎร์บำรุงเกมส์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
6 / ก.ย. / 2562
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
26 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมอบรมผลิตสื่อการสอน
อบรมการผลิตสื่อการสอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
21 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>