[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง
12 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
22 / พ.ค. / 2562
การเข้ารับการนิเทศ ติดตามการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
วันอังคารที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ที่โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาม คณะนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
19 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และร่วมงานประจำปีวัดบางยาง
กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาขบูชา และร่วมงานประจำปีวัดบางยาง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
18 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้ของชาติ
กิจกรรมวันวิสาขบูชาและวันปลูกต้นไม้ของชาติ นายถวิล แซ่ตั้ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม คณะครู และนักเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหลักสาม ร่วมกันจัดกิจกรรม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
17 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมวันวิสาขบูชา นายศิริชัย พุ่มพันธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางขุด พร้อมทั้งคณะครู นักเรียน นำภัตตาหารถวายพระภิกษุสงฆ์ ฟังธรรม และร่วมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา ณ อุโบสถวัดบางขุด
กิจกรรมวันวิสาขบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
16 / พ.ค. / 2562
ประกาศโรงเรียนวัดบางขุด เรื่อง การใช้มาตรฐานการศึกษาระดับประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ประกาศ ณ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
16 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมวันเปิดภาคเรียนปีการศึกษา ๒๕๖๒
การเปิดภาคเรียน โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ปีการศึกษา ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
16 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมป้องกันไข้เลือดออก
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งอินทรีย์และอสม.ต.หลักสามร่วมกันป้องกันไข้เลือดออก อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
14 / พ.ค. / 2562
อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ DLTV
อบรมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบ DLTV อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
13 / พ.ค. / 2562
ปฏิญญาโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิยาคาร) ด้วยฉันทานุมัติจาก นายสุชาติ บุญเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร) ว่าด้วยจะปฏิบัติหน้าที่ ราชการโดยซื่อสัตย์ สุจริต
ปฏิญญาวัดบางขุด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
13 / พ.ค. / 2562
ปฏิญญาโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิยาคาร) วันที่ 13 เดือน พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร) สมุทรสาคร ซึ่งเป็นวันที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกสุจริตร่วมกันของผู้บริหาร คณะครู บุคลากร โดยนายศิริชัย พุ่มพันธุ์
ปฏิญญาวัดบางขุด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
4 / พ.ค. / 2562
รับสมัคร ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000 บาท อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
26 / เม.ย. / 2562
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคนดีศรีสาคร (ประเภทองค์กร)
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ได้รับรางวัลคนดีศรีสาคร (ประเภทองค์กร) จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
26 / เม.ย. / 2562
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคนดีศรีสาคร (ประเภทบุคคล)
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร.ต.กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
21 / เม.ย. / 2562
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
16 / เม.ย. / 2562
กีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์
กีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
13 / เม.ย. / 2562
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
10 / เม.ย. / 2562
การเข้าร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
การเข้าร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
6 / เม.ย. / 2562
การเข้าร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
3 / เม.ย. / 2562
วันแห่งภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2561
วันแห่งภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 7/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>