[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
4 / พ.ค. / 2562
รับสมัคร ธุรการโรงเรียน
โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม รับสมัครธุรการโรงเรียน เงินเดือน 9,000 บาท อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
26 / เม.ย. / 2562
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคนดีศรีสาคร (ประเภทองค์กร)
ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ได้รับรางวัลคนดีศรีสาคร (ประเภทองค์กร) จากสภาวัฒนธรรมจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
26 / เม.ย. / 2562
ขอแสดงความยินดีกับรางวัลคนดีศรีสาคร (ประเภทบุคคล)
ขอแสดงความยินดีกับว่าที่ร.ต.กฤตนัน ศิรพึ่งเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
21 / เม.ย. / 2562
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น
ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการพลเรือนดีเด่น อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
16 / เม.ย. / 2562
กีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์
กีฬาฟุตบอลสานสัมพันธ์ วันสงกรานต์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
13 / เม.ย. / 2562
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
10 / เม.ย. / 2562
การเข้าร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
การเข้าร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
6 / เม.ย. / 2562
การเข้าร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์
คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ร่วมงานพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
3 / เม.ย. / 2562
วันแห่งภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2561
วันแห่งภาคภูมิใจ ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
3 / เม.ย. / 2562
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ปีการศึกษา2562 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้สำเร็จตามเป้าหมาย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
1 / เม.ย. / 2562
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ
กิจกรรมวันแห่งความภาคภูมิใจ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
31 / มี.ค. / 2562
กิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ และบัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2561
นายสมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ประธานในพิธีกิจกรรม “วันแห่งความภาคภูมิใจ และบัณฑิตน้อย” ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562 ณ อาคารหลังคาโค้งโรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
30 / มี.ค. / 2562
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ ทั้งนี้ ผู้บริหารได้มอบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่ดีให้กับนักเรียนต่อไป อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
30 / มี.ค. / 2562
กิจกรรม 6 สัปดาห์ ประชาธิปไตยรณรงค์เลือกตั้ง ส.ส.
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม จัดเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ รอบชุมชนโรงเรียน เพื่อเชิญชวนประชาชนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ในวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
30 / มี.ค. / 2562
งานปัจฉิมนิเทศและมอบผลการเรียนนักเรียน ปีการศึกษา 2561 โดยนายสุชาติ บุญเรือง ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดบางขุด(อุ่นพิทยาคาร) 29 มีนาคม 2562
งานปัจฉิม61 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
29 / มี.ค. / 2562
รับรางวัล \"ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยประเภทองค์กร\" กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร
ผอ.ชัชวาล เปลี่ยนขำ ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทยสพป. สมุทรสาคร เข้ารับรางวัล \"ผู้มีคุณูปการต่อการใช้ภาษาไทยประเภทองค์กร\" กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
27 / มี.ค. / 2562
กิจกรรมไตรภาษา
14 มีนาคม 2562 โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจัดกิจกรรมค่ายไตรภาษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
23 / มี.ค. / 2562
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ
กิจกรรมบัณฑิตน้อยและปัจฉิมนิเทศ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
22 / มี.ค. / 2562
กิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์
โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยจัดกิจกรรมรณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ชุมชนรอบๆโรงเรียนเพื่อเชิญชวนประชาชนไปเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 24 มีนาคม 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
21 / มี.ค. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/45 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>