[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
21 / มิ.ย. / 2562
โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์
โรงเรียนดนตรีไทย ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
21 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานสภานักเรียน 13 มิ.ย. 62
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานสภานักเรียน โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 13 มิ.ย. 62 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
20 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานสภานักเรียน
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา เลือกตั้งประธานสภานักเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
20 / มิ.ย. / 2562
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 ร.ร.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประเมินสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี 2562 ร.ร.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
20 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิ.ย. 62
กิจกรรมวันไหว้ครู 13 มิ.ย. 62 โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
17 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
16 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันที่ 13 มิถุนายน 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน ได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
15 / มิ.ย. / 2562
โครงการค่ายคุณธรรม
โครงการค่ายคุณธรรม ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
14 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมพิธีไหว้ครู
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู และร่วมกันทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคล อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
12 / มิ.ย. / 2562
เยี่มยชมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
27 พฤษภาคม 2562 นำโดยนางสาวรัติยา กาหลง ผู้อำนวยการสถานศึกษาร่วมต้อนรับผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนวัดบางขุดและโรงเรียนบ้านสันดาบ ที่มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
9 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้าน และรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่อาศัยต่าง ๆ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
7 / มิ.ย. / 2562
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
6 / มิ.ย. / 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 6 มิถุนายน 2562 ประดับบ่าแสดงความยินดี ครูวิทยฐานะครูชำนาญการมอบทุนการศึกษาจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ไหว้ครู62 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
5 / มิ.ย. / 2562
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA วันที่ 30 พฤภาคม 2562 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/31 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>