[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
16 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมทัศนศึกษา
กิจกรรมทัศนศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
13 / ก.พ. / 2563
การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Reading Test (RT)
การสอบวัดความสามารถการอ่าน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 Reading Test (RT) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
12 / ก.พ. / 2563
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
การประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
12 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๓
กิจกรรมวันมาฆบูชา พ.ศ. ๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
ด้วย วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เป็นวันมาฆบูชา ทางโรงเรียนบ้านสวนหลวง ได้จัดกิจกรรม เวียนเที่ยนในวันมาฆบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
9 / ก.พ. / 2563
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
8 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม นำนักเรียนร่วมทำบุญและเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
8 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมจิตอาสาร่วมงานประจำปีวัดโรงเข้
กิจกรรมจิตอาสาร่วมงานประจำปีวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
8 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมวันมาฆบูชาโรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
7 / ก.พ. / 2563
กิจกรรมวันมาฆบูชา
กิจกรรมมาฆบูชา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
3 / ก.พ. / 2563
การสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562
ในวันที่ ๑-๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ ผอ.ถวิล แซ่ตั้ง พร้อมคณะครู ร่วมอำนวยความสะดวกในการ จัดการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET โดยสนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
27 / ม.ค. / 2563
การแข่งขันคัดลายมือสหวิทยาสาครบุรี
ผอ.ประสิทธิ์ กานดา พร้อมคณะครู ร่วมอำนวยความสะดวกนักเรียน และครูในการแข่งขันคัดลายมือสวย ด้วยใจภักดิ์ รักษ์วัฒนธรรม เพื่อหาตัวแทนสหวิทยาเขตสาครบุรี ไปแข่งขันในระดับเขตพื้นที่ต่อไป ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
27 / ม.ค. / 2563
เทศกาลตรุษจีน 2563
โรงเรียนวัดปัอมวิเชียรโชติการามนำโดยผอ.ประสิทธิ์ กานดา ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมสืบสานเทศกาลวันตรุษจีน \"เล่งเกียฉู่ สืบสานตำนานมังกร\" กับทางจังหวัดสมุทรสาคร โดยทั้งนี้ มีการจัดชุดการแสดงส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมจีน ไปร่วมแสดง ณ เวทีการแสดงบริเวณริม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
25 / ม.ค. / 2563
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค)
มอบเงินอุดหนุนนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข (นักเรียนทุนเสมอภาค) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
23 / ม.ค. / 2563
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
กิจกรรมพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการทดสอบการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
21 / ม.ค. / 2563
งานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓
ผอ.ประสิทธิ์ กานดา พร้อมคณะครู ร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคล และทำพิธีระลึกถึงครู อาจารย์ เนื่องในงานวันครู ประจำปี ๒๕๖๓ ทั้งนี้ยังมีการมอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคณะครูที่ได้รับรางวัลเชิดชูครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ณ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
21 / ม.ค. / 2563
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓
ผอ.ประสิทธิ์ กานดา อ่านสาส์นวันเด็กจากนายกรัฐมนตรีและเป็นประธานจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันรอยยิ้มและสร้างความสุขให้กับเด็กๆ ชาววัดป้อมฯ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
17 / ม.ค. / 2563
\"วันครู สมุทรสาคร\"
วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
17 / ม.ค. / 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
17 / ม.ค. / 2563
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน (บุญเพ็งอุทิศ) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/36 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>