[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
20 / ต.ค. / 2564
การอบรมออนไลน์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ
การอบรมออนไลน์พัฒนาตนเองทางวิชาชีพ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
19 / ต.ค. / 2564
การอบรมออนไลน์ \" เรียนรู้ PA สู่การปฎิบัติจริง\"
การอบรมออนไลน์ \" เรียนรู้ PA สู่การปฎิบัติจริง\" อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
19 / ต.ค. / 2564
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (บรรจุวันที่ 14 ตุลาคม 2563)
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 2 (บรรจุวันที่ 14 ตุลาคม 2563) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
18 / ต.ค. / 2564
การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียน
การเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
15 / ต.ค. / 2564
กิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม
กิจกรรมวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
15 / ต.ค. / 2564
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 17 วันที่ 4-8 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
12 / ต.ค. / 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุนรายหัว รายการค่าจัดการเรียนการสอน (ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
4 / ต.ค. / 2564
รับมอบสารตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงและป้ายสื่อสร้างสรรค์
รับมอบสารตราตั้ง ป้ายศูนย์ครอบครัวพอเพียงและป้ายสื่อสร้างสรรค์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
3 / ต.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 16 วันที่ 27 กันยายน - 1 ตุลาคม 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
3 / ต.ค. / 2564
จัดมุทิตายกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564
จัดมุทิตายกย่องเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ปี2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
3 / ต.ค. / 2564
การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564
การจ่ายเงินปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ยากจน ภาคเรียนที่ 1/2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
3 / ต.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 20-23 กันยายน 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 15 วันที่ 20-23 กันยายน 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
3 / ต.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 13-17 กันยายน 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สัปดาห์ที่ 14 วันที่ 13-17 กันยายน 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
27 / ก.ย. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
23 / ก.ย. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
12 / ก.ย. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
11 / ก.ย. / 2564
กิจกรรมมอบเงินเยียวยา 2,000 บาท ให้กับนักเรียน
การมอบเงินตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / ก.ย. / 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 13 (6-10 กันยายน 2564) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / ก.ย. / 2564
การจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการฯ 2000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน
การจ่ายเงินให้ผู้ปกครองนักเรียนตามโครงการฯ 2000 บาท ต่อ นักเรียน 1 คน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / ก.ย. / 2564
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม-3กันยายน 2564)
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ สัปดาห์ที่ 12 (30 สิงหาคม-3กันยายน 2564) อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/54 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>