[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
1 / ก.ย. / 2560
นิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม โครงการไหว้งามตามอัตลักษณ์
นิทรรศการโรงเรียนคุณธรรม โครงการไหว้งามตามอัตลักษณ์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
31 / ส.ค. / 2560
โรงเรียนต้นแบบ
โรงเรียนวัดยกกระบัตร ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนต้นแบบในการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยการลดขยะ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
31 / ส.ค. / 2560
ิbig cleaning day
กิจกรรม big cleaning day กับชมรมตาวิเศษ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
25 / ส.ค. / 2560
ปลูกดอกดาวเรือง
ปลูกดอกดาวเรือง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
25 / ส.ค. / 2560
การสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560
การสอบอ่านเขียน ครั้งที่ 2 เดือนสิงหาคม 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
25 / ส.ค. / 2560
สัปดาห์วิทยาศาสตร์
สัปดาห์วิทยาศาสตร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
23 / ส.ค. / 2560
ค่ายคุณธรรม สัปดาห์วิทยาศาสตร์
กิจกรรม. รร.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
22 / ส.ค. / 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์และกิจกรรมการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
22 / ส.ค. / 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
การแข่งขันกีฬานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท
18 / ส.ค. / 2560
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กแรงงานข้ามชาติก่อนวัยเรียน
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงและมอบศูนย์เตรียมความพร้อมเด็กแรงงานข้ามชาติก่อนวัยเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
15 / ส.ค. / 2560
กระดานข่าวกิจกรรม
กิจกรรม. รร.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
14 / ส.ค. / 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 14 สิงหาคม 2560
การประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ระดับสถานศึกษา 14 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
14 / ส.ค. / 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
14 / ส.ค. / 2560
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560
กิจกรรมวันอาเซียน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดท่าเสา
11 / ส.ค. / 2560
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ พ.ศ.2560
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีต่อพระองค์ ที่ทรงมีต่อการศึกษาไทยมาโดยตลอด โรงเรียนจึงจัดให้มีกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ในวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
11 / ส.ค. / 2560
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
งานวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดท่าเสา
9 / ส.ค. / 2560
สัปดาห์อาเซียน
โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) โดยกลุ่มสาระสังคมศึกษาและวัฒนธรรมและคณะครูโรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ได้จัดนิทรรศการของประเทศสมาชิกอาเซียน ระหว่างวันที่ 8 - 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
6 / ส.ค. / 2560
บริษัท เอ็ม.ไทยอินดัสเทรียล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน
บริษัท เอ็ม.ไทยอินดัสเทรียล จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)
4 / ส.ค. / 2560
การถวายปฏิญาณตนกระทำแต่ความดี
โรงเรียนบ้านท่าทราย(พวงสำลีราษฎร์อนุสรณ์)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทรายและชุมชนร่วมกันถวายคำปฏิญาณตนกระทำแต่ความดี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
4 / ส.ค. / 2560
Ban Klongsue NEWS ฉบับเดือนกรกฎาคม2560
Ban Klongsue NEWS #ฉบับที่3 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/45 ->
<< 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 >>