[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
15 / พ.ย. / 2561
กิจกรรมโรงเรียน
กิจกรรมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
14 / พ.ย. / 2561
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์)
ประชาสัมพันธ์ การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ศูนย์กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ณ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง(ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
8 / พ.ย. / 2561
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑
การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาโรงเรียน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์)
27 / ก.ย. / 2561
โครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต
สหวิทยาเขตส่งเสริมสามัคคี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุดมีชีวิต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
12 / ก.ย. / 2561
พิธีเปิดอาคารเรียนองค์การบริหารส่วนจงหวัดสมุทรสาคร ๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ ประธานในพิธี นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร
๑๐ กันยายน ๒๕๖๑ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
2 / ก.ย. / 2561
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนแกนนำ
การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมนักเรียนแกนนำ ภายใต้โครงการ “เยาวชนไทยหัวใจ STRONG : จิตพอเพียงต้านทุจริต” อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
25 / ส.ค. / 2561
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑
งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๑ ณ อิมแพค (Hall ๒-๘) เมืองทองธานี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
16 / ส.ค. / 2561
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2561
โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล) จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจาำปี 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
12 / ส.ค. / 2561
พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่๙ ๑๐ สิงหหาคม ๒๕๖๑ และกิจกรรมวันแ่แห่งชาติ
กิจกรรมวันแม่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
12 / ส.ค. / 2561
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑
กิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๑ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
4 / ส.ค. / 2561
นิทรรศการโครงการร่วมใจโรงเรียนคุณธรรมฯ
นิทรรศการโครงการร่วมใจโรงเรียนคุณธรรม เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
2 / ส.ค. / 2561
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติปี๖๑
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
29 / ก.ค. / 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและแห่เทียนจำนำพรรษาประจำปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
29 / ก.ค. / 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561
กิจกรรมวันสุนทรภู่สู่วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
28 / ก.ค. / 2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
28 / ก.ค. / 2561
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง
โครงการพบผู้ว่าฯ หน้าเสาธง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
26 / ก.ค. / 2561
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อและค่ายกำแพงเพชรอัครโยธินณ วัดราษฎร์บำรุงและวัดนางสาว
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา๖๑ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
25 / ก.ค. / 2561
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรณษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูรและถวายทานอุทิศเป็นพระราชกุศลแดพระบาทสมเด็จมหาภูมิพลอดุลยเดช
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่๑๐ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
25 / ก.ค. / 2561
มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน
มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงสู่ความยั่งยืน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
20 / ก.ค. / 2561
มหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านดอนไก่ดี เข้าร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมเศรษฐกิจพอเพียงและเปลี่ยนเรียนรู้สู่ความยั่งยืน อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/37 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>