[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
28 / พ.ค. / 2561
ผอ.สมนึก ปรัชญาเกรียงไกร ประธานในพิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรม และเวียนเทียน เนื่องในกิจกรรมวันวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๑
กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ฟังธรรมและเวียนเทียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดท่าเสา
28 / พ.ค. / 2561
โรงเรียนวัดท่าเสา จัดกิจกรรมใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา และ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนวัดท่าเสา จัดกิจกรรมใส่บาตร ฟังธรรมเทศนา และ เวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชา วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดท่าเสา
22 / พ.ค. / 2561
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพนิตนาฏ เพชรรักษ์ ณ โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น.
ขอเชิญร่วมแสดงความยินดี ต้อนรับท่านผู้อำนวยการพนิตนาฏ เพชรรักษ์ ณ โรงเรียนวัดท่าเสา (อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) ในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 น. อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
18 / พ.ค. / 2561
พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
พิธีเปิดอาคารเรียน โรงเรียนบ้านยกกระบัตร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
1 / พ.ค. / 2561
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปี่การศึกษา2561
1พ.ค.2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
12 / เม.ย. / 2561
\"คนดีศรีสาคร ประจำปี ๒๕๖๐\" (ครั้งที่ ๑๙)
\"คนดีศรีสาคร ประจำปี ๒๕๖๐\" (ครั้งที่ ๑๙) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
4 / เม.ย. / 2561
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
4 / เม.ย. / 2561
งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
งานปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
4 / เม.ย. / 2561
ร่งวัลคนดีศรีสาคร ประจำปี 2560 (ครั้งที่ 19)
ผอ.สมนึก ปรัชญาเกรียงไกร รับรางวัลคนศรีสาครสาขาการส่งเสริมสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
3 / เม.ย. / 2561
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านครูอัตราจ้าง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
31 / มี.ค. / 2561
วันแห่งความภาคภูมิใจ
นายทวี ทะนอก ผอ.สพป.สมุทรสาครเป็นประธานมอบเกียรติบัตรนักเรียนสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
31 / มี.ค. / 2561
โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ฯ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขอเลื่อนวิทยฐานะตาม ว17 และ ว21
อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการขอเลื่อนวิทยฐานะตามว17 และ ว21 โดยวิทยากร คุณครูรุ่งอรุณ ชวนจิต ครู คศ.3 โรงเรียนบ้านจอหอ สพป.นครราชสีมา เขต1 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
30 / มี.ค. / 2561
เปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ สานสัมพันธ์ผู้ปกครอง ปัจฉิมนิเทศนักเรียนจบการศึกษาปีการศึกษา 2560 ณ ในวันที่ 30 มีนาคม 2561 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
30 / มี.ค. / 2561
พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
พิธีมอบวุฒิบัตร นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดท่าเสา
30 / มี.ค. / 2561
โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมปัจฉิม และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนระดับชั้น อนุบาล ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนวัดท่าเสา(อาทรราษฎร์อุปถัมภ์) จัดกิจกรรมปัจฉิม และมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนระดับชั้น อนุบาล ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
28 / มี.ค. / 2561
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบครูอัตราจ้าง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
26 / มี.ค. / 2561
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560
ค่าเฉลี่ยผลการทดสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี
23 / มี.ค. / 2561
มหกรรมการศึกษาสาครบุรี 4.0
โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี นำเบญจรงค์ และผลิตภัณฑ์ best practices ของโรงเรียน เข้าร่วมงานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี 4.0 วันที่ 22-23 มีนาคม 2561 ณ โรงเรียนเอกชัย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
20 / มี.ค. / 2561
TO BE NUMBER ONE
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
20 / มี.ค. / 2561
ประกาศรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง
ประกาศรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/31 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>