[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
9 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน
กิจกรรมการออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อพบปะกับผู้ปกครองและนักเรียนที่บ้าน และรับทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ความเป็นอยู่อาศัยต่าง ๆ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
7 / มิ.ย. / 2562
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน”
“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราชัน” (ภาคกลาง) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
6 / มิ.ย. / 2562
พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 6 มิถุนายน 2562 ประดับบ่าแสดงความยินดี ครูวิทยฐานะครูชำนาญการมอบทุนการศึกษาจากอดีตผู้อำนวยการโรงเรียน
ไหว้ครู62 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
5 / มิ.ย. / 2562
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA
โครงการชุมชนปลอดภัยใช้ไฟPEA วันที่ 30 พฤภาคม 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
5 / มิ.ย. / 2562
อบรมลูกเสือต้านยาเสพติด
โครงการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
5 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การเลือกตั้งประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562
เลือกตั้ง 4มิ.ย.62 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
2 / มิ.ย. / 2562
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
วันเเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
1 / มิ.ย. / 2562
กิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี
ด้วยวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติเฉลิมพระชนมพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
31 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
กิจกรรมเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี พุทธศักราช 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
29 / พ.ค. / 2562
โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย(เบื้องต้น)ในสถานศึกษา โดย นายสมภพ เกลียวสีนาค ปลัดอบต. รักษาการนายกอบต. บ้านบ่อ นางสาวแพรวพรรณ ปุ่นคริ้น รองปลัดอบต.บ้านบ่อ พร้อมด้วย จ่าเอกสมชาย ตันสงวน เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ชำนาญงาน อบต.บ้านบ่อ นำเจ้าหน้า
โครงการฝึกอบรมระงับอัคคีภัย(เบื้องต้น)ในสถานศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
โรงเรียนวัดโรงเข้เข้าร่วมการเกษตรเคลื่อนที่ และพานักเรียนมารับทุนจากท่านผู้ว่าราชการ
โรงเรียนวัดโรงเข้เข้าร่วมการเกษตรเคลื่อนที่ และพานักเรียนมารับทุนจากท่านผู้ว่าราชการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก และปลูกต้นไม้ประจำรัชการที่ ๑๐
โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ดำเนินการจัดนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก และปลูกต้นไม้ประจำรัชการที่ ๑๐ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
โรงเรียนวัดโรงเข้พานักเรียนเข้าชมนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก
โรงเรียนวัดโรงเข้พานักเรียนเข้าชมนิทรรศการมหามงคลบรมราชาภิเษก อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
27 / พ.ค. / 2562
บตรัรวจเยี่ยมจากท่านนายการอำเภอบ้านแพ้ว
บตรัรวจเยี่ยมจากท่านนายการอำเภอบ้านแพ้ว อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
26 / พ.ค. / 2562
การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒
คณะครูและผู้บริหารโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม ได้มีการจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
25 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมการแสดงขับร้องประสานเสียง ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
นักเรียนแสดงขับร้องประสานเสียง ในงานมหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณลานหน้าศาลากลาง จังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
23 / พ.ค. / 2562
นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562
นิเทศเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1/2562 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
23 / พ.ค. / 2562
กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
กิจกรรมปลูกต้นไม้ โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
นิเทศก์ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
21 พ.ค. 2562 สพป.นิเทศก์เตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
22 / พ.ค. / 2562
ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก
17 พ.ค. 2562 โรงเรียนบ้าชาบยทะเลบางกระเจ้า ร่วมกับ รพ.สต.บ้านชายทะเลบางกระเจ้า (ด้านสาธารณสุข) นำโดยท่าปลัดพงศ์เลิศ วงศ์จิตสุภา ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออก ในพื้นที่ ม.1 ต.บางกระเจ้า อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 12/37 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>