[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
14 / มี.ค. / 2564
วารสาร สวนหลวงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
วารสาร สวนหลวงสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) วันที่ 14 มีนาคม 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
14 / มี.ค. / 2564
การสอบ O-NET ระดับชั้น ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
14 / มี.ค. / 2564
การสอบ O-NET ระดับชั้น ป.๖ และ ม.๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
สนามสอบโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
14 / มี.ค. / 2564
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดหนองนกไข่ O NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563
ตรวจเยี่ยมสนามสอบโรงเรียนวัดหนองนกไข่ O NET ป.6 ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
14 / มี.ค. / 2564
นางภัทรนันท์ ไหลงาม รองผอ. สพป.สมุทรสาครพร้อมด้วย นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์สพป.สมุทรสาครได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยียมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ และนักเรียน สนามสอบ O-NET ณ ร.ร.วัดหนองนกไข่
นางภัทรนันท์ ไหลงาม รองผอ. สพป.สมุทรสาครพร้อมด้วย นายเอกรัฐ บุญเพ็ญ ศึกษานิเทศก์สพป.สมุทรสาครได้ให้เกียรติเข้าตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะกรรมการ และนักเรียน สนามสอบ O-NET ณ ร.ร.วัดหนองนกไข่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
14 / มี.ค. / 2564
นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน และคณะ กำนันผู้ใหญ่บ้านถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองนกไข่
นายอำเภอกระทุ่มแบน พร้อมด้วย ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน และคณะ กำนันผู้ใหญ่บ้านถุงยังชีพจำนวน 100 ถุง แก่นักเรียนโรงเรียนวัดหนองนกไข่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
8 / มี.ค. / 2564
กิจกรรมการเตรียมความพร้อมในวันเปิดเรียน
การจัดการเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเรียนหลังสถานการณ์การแพร่เชื้อของโควิด ๑๙ คลี่คลายลง อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
4 / มี.ค. / 2564
กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน
กิจกรรมการจัดเตรียมสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
3 / มี.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019
โคฌรนา2019 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2 / มี.ค. / 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ระดับ อนุบาล ประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564
ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล , ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
2 / มี.ค. / 2564
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร)
ขอประชาสัมพันธ์การเปิดเรียนในสถานการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 ของโรงเรียนบ้านสวนหลวง(รัตนวิจิตรพิทยาคาร) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
1 / มี.ค. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
27 / ก.พ. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
การจัดกิจกรรมการจัดเรียนการสอนให้กับนักเรียน โดยใช้รูปแบบการเรียนที่หลากหลาย อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
26 / ก.พ. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
25 / ก.พ. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
24 / ก.พ. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
24 / ก.พ. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สัปดาห์ที่ 9
การจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) สัปดาห์ที่ 9 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
24 / ก.พ. / 2564
ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตท่าจีนและสหวิทยาเขตพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน
ประชุมผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียน สหวิทยาเขตท่าจีนและสหวิทยาเขตพุทธสาคร อำเภอกระทุ่มแบน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
24 / ก.พ. / 2564
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสโคโรนา COVID -19 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
23 / ก.พ. / 2564
ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระอาจารย์กุศล กุสโล(หลวงพ่อเตี้ยม อุญแจ)
ทำบุญถวายสังฆทานเนื่องในวันคล้ายวันมรณภาพพระอาจารย์กุศล กุสโล(หลวงพ่อเตี้ยม อุญแจ) อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/54 ->
<< 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 >>