[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
20 / พ.ค. / 2565
โรงเรียนวัดบางปิ้ง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัดบางปิ้ง จัดการประชุมผู้ปกครองเพื่อแจ้งนโยบายจัดการศึกษาปีการศึกษา 2565 และรับเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
20 / พ.ค. / 2565
โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่าน ผอ.เขต
โรงเรียนวัดโรงเข้ได้ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมจากท่าน ผอ.เขต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
1 / พ.ค. / 2565
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
1 / พ.ค. / 2565
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) นักเรียน อายุ 5-11 ปี ครั้งที่ 1 (รอบเก็บตก)
การฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (ฝาส้ม) นักเรียน อายุ 5-11 ปี ครั้งที่ 1 (รอบเก็บตก) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
21 / เม.ย. / 2565
นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
วันที่ 21 เมษายน 2565 โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อยให้การต้อนรับ นายชาติชาย ขันทำ ผอ.สพป.สมุทรสาคร และนายนครินทร์ แสบงบาล ผอ.รร. วัดพันธุวงษ์ ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานศึกษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
11 / เม.ย. / 2565
รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน
รับเงินสนับสนุนการจัดการศึกษาโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
7 / เม.ย. / 2565
จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน / แจกอาหารเสริมนมโรงเรียน / รับผลการเรียน
จ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียน / แจกอาหารเสริมนมโรงเรียน / รับผลการเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
7 / เม.ย. / 2565
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564
วันแห่งความภาคภูมิใจ นักเรียนสำเร็จการศึกษาชั้นอนุบาล 3 และ ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
7 / เม.ย. / 2565
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองนกไข่
ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน(ONET)ระดับชั้นป.6 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนวัดหนองนกไข่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
22 / มี.ค. / 2565
การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564
การประเมินคุณภาพผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 (NT) ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
22 / มี.ค. / 2565
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน
ร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตรยกย่องเป็นต้นแบบที่ดีแก่เด็กและเยาวชน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
22 / มี.ค. / 2565
การสอบวัดผลประเมินผลปลายปีและประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2564
การสอบวัดผลประเมินผลปลายปีและประเมินพัฒนาการนักเรียน ปีการศึกษา 2564 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
17 / มี.ค. / 2565
การประเมินโรงเรียนตามโครงการ \"สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา\"ระดับสำนักงานเขตพื้นที่
การประเมินโรงเรียนตามโครงการ \"สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา\"ระดับสำนักงานเขตพื้นที่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
17 / มี.ค. / 2565
การจ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียนและการแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน
การจ่ายเงินอาหารกลางวันนักเรียนและการแจกอาหารเสริม(นม)โรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
17 / มี.ค. / 2565
การตรวจหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565
การตรวจหาผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 เดือนมีนาคม พ.ศ.2565 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
17 / มี.ค. / 2565
การประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (RT: Reading Test)
การประเมินความสามารถด้านการอ่านนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (RT: Reading Test) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
14 / มี.ค. / 2565
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาครพร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
14 / มี.ค. / 2565
การประเมินตามโครงการ \" สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา \" ระดับเขตพื้นที่
การประเมินตามโครงการ \" สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา \" ระดับเขตพื้นที่ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
6 / มี.ค. / 2565
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 - 4 มีนาคม 2565 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
6 / มี.ค. / 2565
การประเมินโรงเรียนตามโครงการ\"สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา\"ระดับสหวิทยาเขต
การประเมินโรงเรียนตามโครงการ\"สะอาด ปลอดภัยในสถานศึกษา\"ระดับสหวิทยาเขต อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/58 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>