[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
9 / ส.ค. / 2563
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
กิจกรรมวันไหว้ครูและเลือกตั้งประธานและกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ส.ค. / 2563
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้
การประชุมผู้ปกครองนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
31 / ก.ค. / 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพ น้อมนพบูชาครู ซึ่งเป็นประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
31 / ก.ค. / 2563
พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียนแบบ 212ล/57ข
พิธีวางศิลากฤษ์อาคารเรียนแบบ 212ล/57ข อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
28 / ก.ค. / 2563
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563
การจัดกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ปีการศึกษา 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
28 / ก.ค. / 2563
วันไหว้ครู ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร)ได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2563 เพื่อสืบทอดประเพณีไทยและเป็นศิริมงคลแก่นักเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
28 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาตร์
กิจกรรมส่งเสริมทักษะวิทยาศาตร์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
28 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน
25 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
24 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
21 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
การจัดกิจกรรมเพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
21 / ก.ค. / 2563
การประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓
การจัดกิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียนทุกระดับชั้น ในภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
15 / ก.ค. / 2563
นิเทศการจัดการเรียนการสอน
นิเทศการจัดการเรียนการสอน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
13 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
กิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
9 / ก.ค. / 2563
ผู้ใหญ่ใจดี คุณเอิบ นาคทับทิม คุณอำนวย ด.ช.ศิวัช วงศ์ภักดี มอบหน้ากากผ้าให้กับนักเรียนโรงเรียนวัดบางขุดจำนวน 144 ผืน
หน้ากากผ้า อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
7 / ก.ค. / 2563
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ทำการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) ทำการประชุมผู้ปกครองของนักเรียน ปีการศึกษา 2563 ในวันที่ 28 กรกฏาคม 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านสวนหลวง
7 / ก.ค. / 2563
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบห้องน้ำ
พิธีทำบุญเลี้ยงพระ และมอบห้องน้ำ ณ โรงเรียนบ้านสวนหลวง (รัตนวิจิตรพิทยาคาร) 30 กรกฏาคม 2563 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
7 / ก.ค. / 2563
แห่เทียนพรรษาถวายวัดบางขุด 3 กรกฎาคม 2563
เข้าพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ก.ค. / 2563
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา
กิจกรรมแห่เทียนพรรษา อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดหนองนกไข่
5 / ก.ค. / 2563
ปลัดอำเภอกระทุ่มแบนตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองนกไข่
ปลัดอำเภอกระทุ่มแบนตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดหนองนกไข่ อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/37 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>