[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ภาพกิจกรรมโรงเรียน|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
14 / ต.ค. / 2562
กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๒ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยารามได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อระบบทุนในการพัฒนาการศึกษาให้กับนักเรียนในโรงเรียน อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านปลายคลองน้อย
3 / ต.ค. / 2562
28 ก.ย. 2562 อบรมโครงการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพมหานคร ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในโครงการบูรณาการวิชาชีพคหกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
20 / ก.ย. / 2562
กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร
กีฬาสหวิทยาเขตพุทธสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
20 / ก.ย. / 2562
21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day)
โรงเรียนวัดโพธิแจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) ร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันที่ 21 กันยายนของทุกปีคือวันสันติภาพโลก (World Peace Day) อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
18 / ก.ย. / 2562
รางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร
ขอแสดงความยินดีกับคุณครูสุภาภรณ์ แก้วสองดวง ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยดีเด่น ประจำปี 2562 ระดับจังหวัดสมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
18 / ก.ย. / 2562
การแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10
สรุปผลการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ จังหวัดสมุทรสาคร ครั้งที่ 10 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
17 / ก.ย. / 2562
กิจกรรมพัฒนาสังคม CSR
เมื่อวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562 ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ จัดกิจกรรมพัฒนาสังคม CSR อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
17 / ก.ย. / 2562
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69
งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
6 / ก.ย. / 2562
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษำร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร
โรงเรียนวัดห้วยดั้ง สพป.พิษณุโลก เขต 3 เข้าศึกษาดูงานโครงการอาหารกลางวันระดับประเทศ ณ โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ (มาลีราษฎร์บำรุง) สพป.สมุทรสาคร อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
6 / ก.ย. / 2562
ราษฎร์บำรุงเกมส์
ราษฎร์บำรุงเกมส์ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
6 / ก.ย. / 2562
งานเกษียณอายุราชการ
งานเกษียณอายุราชการ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
26 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมอบรมผลิตสื่อการสอน
อบรมการผลิตสื่อการสอน ตามโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนศตวรรษที่ 21 อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
21 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดสุนทรสถิต)
20 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
19 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
19 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงเข้
กิจกรรมการฝึกอบรมการป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาโรงเรียนวัดโรงเข้ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโรงเข้
19 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระราชินีพันปีหลวง และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
13 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม
13 / ส.ค. / 2562
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม จัดกิจกรรมถวายพระพรและเทิดทูนพระคุณแม่ ในวันศุกร์ ที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
12 / ส.ค. / 2562
พิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา และ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปี 2562
วันแม่ปี 62 อ่านต่อ...

กำลังแสดงหน้าที่ 1/30 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>