หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การปรับเกณฑ์และแนวทางการประเมินสถานศึกษาก่อนประถมฯ

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน จันทร์ ที่ 23 ก.ค. 2018 เวลา 10:06
โดย Admin.กลุ่มส่งเสริมฯ
School-Childhood-1.-Cover.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(107.81 KiB) ดาวน์โหลด 96 ครั้ง

School-Childhood-2.-Explanation.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(165.14 KiB) ดาวน์โหลด 99 ครั้ง

School-Childhood-3.-Index.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(208.91 KiB) ดาวน์โหลด 104 ครั้ง

School-Childhood-4.-Content.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(944.41 KiB) ดาวน์โหลด 103 ครั้ง

School-Childhood-5.-Data.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(151.35 KiB) ดาวน์โหลด 96 ครั้ง

School-Childhood-6.-Evaluate.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(165.43 KiB) ดาวน์โหลด 98 ครั้ง

School-Childhood-7.-Summary.pdf
สถานศึกษาก่อนประถม
(104.59 KiB) ดาวน์โหลด 103 ครั้ง