หน้า 1 จากทั้งหมด 1

รายละเอียดการรับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2558

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน ศุกร์ ที่ 17 ต.ค. 2014 เวลา 08:46
โดย Admin.กลุ่มส่งเสริมฯ
รายละเอียดนโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2558
1. ปฏิทินรับนักเรียน s58.pdf
1. ปฏิทินรับนักเรียน s58.pdf
(56.26 KiB) ดาวน์โหลด 195 ครั้ง

2. นโยบายรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2558a58.pdf
2. นโยบายรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2558a58.pdf
(481.68 KiB) ดาวน์โหลด 178 ครั้ง

3. หนังสือ (เล่ม)นโยบายรับนักเรียน สพฐ. ปี 2558rubnakrian58.pdf
3. หนังสือ (เล่ม)นโยบายรับนักเรียน สพฐ. ปี 2558rubnakrian58.pdf
(4.93 MiB) ดาวน์โหลด 237 ครั้ง

4. ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP ปี 2558r58.pdf
4. ประกาศรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ EP ปี 2558r58.pdf
(97.73 KiB) ดาวน์โหลด 158 ครั้ง

5. ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พเศษsp58.pdf
5. ประกาศรับนักเรียนโรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พเศษsp58.pdf
(294.13 KiB) ดาวน์โหลด 143 ครั้ง

6. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ก่อนประถม+ประถมศึกษาscp58.pdf
6. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ก่อนประถม+ประถมศึกษาscp58.pdf
(212.1 KiB) ดาวน์โหลด 186 ครั้ง

7. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มัธยมศึกษาscm58.pdf
7. โรงเรียนที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ มัธยมศึกษาscm58.pdf
(294.74 KiB) ดาวน์โหลด 158 ครั้ง

8. โรงเรียนเครือข่ายแข่งขันสูงระดับมัธยมศึกษาn58.pdf
8. โรงเรียนเครือข่ายแข่งขันสูงระดับมัธยมศึกษาn58.pdf
(226.44 KiB) ดาวน์โหลด 154 ครั้ง