หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2550-2554

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน จันทร์ ที่ 28 ก.ค. 2014 เวลา 15:22
โดย Admin.กลุ่มส่งเสริมฯ
แบบรายงานข้อมูลประชากรวัยเรียนที่เกิดปี พ.ศ. 2550 - 2554 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. 104 โรงเรียนเท่านั้น
ในแบบนี้ ให้โรงเรียนกรอกข้อมูลตำบลของเด็กด้วย (สามารถตรวจสอบได้) แต่เมื่อโรงเรียนส่งข้อมูลให้ สพฐ.
ทาง e-MES ให้ตัดข้อลัมภ์ที่เพิ่มจากแบบของ สพฐ.ออกไป