หน้า 1 จากทั้งหมด 1

โรงเรียบ้านยกกระบัตรจัดประกวดราคาก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ที่นั่ง

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน จันทร์ ที่ 26 พ.ย. 2018 เวลา 15:08
โดย โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
โรงเรียนบ้านยกกระบัตร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงอาหาร ๒๖๐ ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1074590023
หรือ http://www.gprocurement.go.th
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๔-๔๖๒๑๔๖
ในวันและเวลาราชการ

canteen.pdf
(269.25 KiB) ดาวน์โหลด 67 ครั้ง