หน้า 1 จากทั้งหมด 1

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน ศุกร์ ที่ 23 พ.ย. 2018 เวลา 10:32
โดย Admin.กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
ประกาศโรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ แบบ สบช. 202/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)