หน้า 1 จากทั้งหมด 1

แบบฟอร์มการขอตั้งงบประมาณ ปีงบประมาณ 2558

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน อังคาร ที่ 19 ส.ค. 2014 เวลา 14:34
โดย Admin.กลุ่มนโยบายและแผน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ส่งแบบฟอร์มในการจัดตั้งงบประมาณ งบลงทุนค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ให้สถานศึกษาได้ใช้ในการดำเนินงาน