หน้า 1 จากทั้งหมด 1

การดำเนินการตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ พ.ศ. 2558

โพสต์โพสต์แล้ว: วัน พุธ ที่ 15 ก.ค. 2015 เวลา 16:32
โดย Admin.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ
ศธ 04152/ว3250
1_15072558.pdf
หนังสือนำส่ง
(211.04 KiB) ดาวน์โหลด 194 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย
2_15072558.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
(88.17 KiB) ดาวน์โหลด 230 ครั้ง

3_15072558.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงานของโรงเรียน
(52.41 KiB) ดาวน์โหลด 247 ครั้ง

4_15072558.rar
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 คู่มือประชาชน(คู่มือโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)
(397.9 KiB) ดาวน์โหลด 299 ครั้ง

5_15072558.pdf
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน
(3.62 MiB) ดาวน์โหลด 262 ครั้ง