ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (34)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ด่วนที่สุด -> ประกาศรับสมัครสอบคัดเลิอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (132)
  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
ด่วนที่สุด -> ยกเลิกประกาศรับสมัครสอบคัดเลิอกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน ฉบับวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 (59)
  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย (144)
  โรงเรียนวัดบางกระเจ้า
ด่วนที่สุด รับสมัครครูอัตราจ้าง (ปฐมวัย) เงินเดือน 15000 บาท (156)
  โรงเรียนเทพนรรัตน์
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 2 อัตรา (273)
  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
ด่วนที่สุด รับสมัครครูอัตราจ้าง (217)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ด่วนที่สุด รับสมัครครูอัตราจ้าง (175)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ประกาศรับสมัครครูพี่เลี้ยงระดับชั้นอนุบาล (242)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (377)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง (336)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย (309)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (2735)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย) (190)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย) (322)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า