รับสมัครนักการภารโรง (39)
  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (146)
  โรงเรียนบ้านเจริญสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู (135)
  โรงเรียนวัดบางปลา
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (163)
  โรงเรียนวัดบางปลา
ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (168)
  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding (135)
  โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ครอบครัวโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (144)
  โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง (158)
  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (124)
  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 (145)
  โรงเรียนวัดบางปลา
รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกภาษาไทย และเอกประถมศึกษา (196)
  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกประถมศึกษา (228)
  โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (143)
  โรงเรียนบ้านคลองแค
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (140)
  โรงเรียนบ้านคลองแค
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์เตรียมความพร้อมฯ (175)
  โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม