ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา (22)
  โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) (321)
  โรงเรียนเทพนรรัตน์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (งบรายได้สถานศึกษา) (236)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน (346)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียน ๒๑๒ล./๕๗-ข สำหรับก่อสร้างในเขตแผ่นดินไหว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (97)
  โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ประกาศรับสมัครครูจ้างสอน (400)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ ครูผู้สอน (338)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (210)
  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครูผู้สอน เอกปฐมวัย (237)
  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ประกาศรับสมัคร ครูเอกปฐมวัย งบเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรก (397)
  โรงเรียนวัดบางหญ้าแพรก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียน (112)
  โรงเรียนวัดบางปลา
ประกาศโรงเรียนบ้านบางปิ้ง (222)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (106)
  โรงเรียนวังนกไข่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนฯ (114)
  โรงเรียนวัดบางปลา
การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (137)
  โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน