รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเอกภาษาอังกฤษ (118)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (176)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
รับสมัครแม่บ้าน (103)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) (302)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) (231)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (656)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก (282)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน (391)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและครูพี่เลี้ยงเด็ก (589)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (594)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
แก้ไขวันปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง (455)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย โรงเรียนเอกชัย (362)
  โรงเรียนเอกชัย
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (572)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร
รับสมัครครูอัตราจ้าง (742)
  โรงเรียนเอกชัย
รับสมัครครูอัตราจ้าง (441)
  โรงเรียนเอกชัย