ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงอาหาร (44)
  โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรคื) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) (28)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (55)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ประกาศผลเอกทั่วไป โรงเรียนวัดบ้าoไร่ (ประชานุกูล) (116)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ประกาศผลการคัดเลือก วิชาเอกปฐมัย (150)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารโรงอาหารอาฮิโน๊ะโมะโต๊ะ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (77)
  โรงเรียนเทพนรรัตน์
ประกาศ เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและสิ่งก่อสร้างประกอบด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (54)
  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
ประกาศโรงเรียนวัดบ้านแคราย เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (e-bidding) (52)
  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ประกาศโรงเรียนบ้านยกกระบัตร เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณ 2562 ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (44)
  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมโรงอาหารฯ (39)
  โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ โรงเรียนวัดบ้านไร่ (ประชานุกูล) (180)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
ประกาศโรงเรียนบ้านยกกระบัตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างโรงอาหาร 260 ที่นั่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (39)
  โรงเรียนบ้านยกกระบัตร
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 ครอบครัว (แบบแฟลต 8 หน่วย) (54)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) (34)
  โรงเรียนวัดหนองนกไข่
ประกาศโรงเรียนวัดหนองนกไข่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ๑๐๘ ล./๕๙-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (34)
  โรงเรียนวัดหนองนกไข่