ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ) (113)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง (443)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก (190)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน (313)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและครูพี่เลี้ยงเด็ก (484)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย (501)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
แก้ไขวันปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง (373)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร
ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย โรงเรียนเอกชัย (279)
  โรงเรียนเอกชัย
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (450)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร
รับสมัครครูอัตราจ้าง (612)
  โรงเรียนเอกชัย
รับสมัครครูอัตราจ้าง (346)
  โรงเรียนเอกชัย
โรงเรียนบ้านเจริญสุข รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง งบ อบต. (424)
  โรงเรียนบ้านเจริญสุข
โรงเรียนบ้านเจริญสุข รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอน งบ อบต. (335)
  โรงเรียนบ้านเจริญสุข
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทยหรือเอกคณิตศาสตร์ (332)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
โรงเรียนบ้านเจริญสุข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบต. (537)
  โรงเรียนบ้านเจริญสุข