ประกาศรับสมัครสอบครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย) (6)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน (139)
  โรงเรียนบ้านท่าทราย
ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง งบ อบจ. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ (176)
  โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (114)
  โรงเรียนวัดกาหลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง รร.วัดใหญ่บ้านบ่อ (164)
  โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
ประกาศผลการพิจารณาเลือกสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว (152)
  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (123)
  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
ประกาศผลการพิจารณาเลือกสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง (136)
  โรงเรียนบ้านวังจรเข้
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างงบ อบจ.สมุทรสาคร (82)
  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
ประกาศผลคัดเลือกครูจ้าง งบ อบจ.สมุทรสาคร ของโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง (154)
  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน (147)
  โรงเรียนวัดกาหลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร (149)
  โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูศิลปะ (121)
  โรงเรียนบ้านวังจรเข้
รับสมัครครูจ้าง งบ อบจ.สมุทรสาคร (897)
  โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคลองสำโรง (243)
  โรงเรียนบ้านคลองสําโรง