ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) (10)
  โรงเรียนบ้านโคก
รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง (113)
  โรงเรียนบ้านโคก
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (152)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ (59)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) (218)
  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการคัดเลือกครูอัตราจ้าง (172)
  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูผู้สอน (209)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 1 ตำแหน่ง ปฏิบัติงานโรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) (283)
  โรงเรียนวัดบางน้ำวน(รอดพิทยาคม)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (353)
  โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (124)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรายชื่อผู้สมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียน (137)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (216)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรับสมัครแม่บ้าน (117)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
ประกาศผลสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (241)
  โรงเรียนหลวงแพทย์โกศลอุปถัมภ์
รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลุกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า (179)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า