ประกาศรับสมัครนักเรียน ปรการศึกษา 2562 (36)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
รับสมัครครูจ้างสอน (งบโรงเรียน) (79)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร
ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า (184)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
รับสมัคร (253)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (191)
  โรงเรียนบ้านโคก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (153)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (เอกศิลปะ) (86)
  โรงเรียนบ้านโคก
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฎิบัติหน้าที่่ ธุรการ (174)
  โรงเรียนบ้านโคก
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ แก้ไขเพิ่มเติม (140)
  โรงเรียนวัดบางขุด
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการ (101)
  โรงเรียนวัดบางขุด
รับสมัครครูอัตราจ้าง 1 อัตรา วิชาเอก ศิลปะ (179)
  โรงเรียนบ้านโคก
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน (204)
  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 108 ล./59-ข (ในเขตแผ่นดินไหว) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (72)
  โรงเรียนวัดหนองนกไข่
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (64)
  โรงเรียนวัดหนองนกไข่
ประกาศเผยแพร่แผนกานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 (94)
  โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร