เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ของ ท่านผอ.วิชัย อ้นมณี (19)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
จัดการเรียนการสอนฯ (40)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564 (50)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
เปิดเรียนแบบ On-Site 64 (50)
  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร (169)
  โรงเรียนวัดชัยมงคล
เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ (89)
  โรงเรียนบ้านเจริญสุข
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง (92)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (108)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน (127)
  โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (108)
  โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (223)
  โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
รับสมัครนักการภารโรง (147)
  โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน (406)
  โรงเรียนบ้านเจริญสุข
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู (241)
  โรงเรียนวัดบางปลา
การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ (232)
  โรงเรียนวัดบางปลา