ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา (49)
  โรงเรียนวัดศิริมงคล
ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนวัดหนองนกไข่ (15)
  โรงเรียนวัดหนองนกไข่
ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูธุรการ (114)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) (794)
  โรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์)
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา เอกปฐมวัย 1 อัตรา (283)
  โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
ประกาศบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (247)
  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้าง ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (188)
  โรงเรียนวังนกไข่
ประกาศโรงเรียนวังนกไข่ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ (147)
  โรงเรียนวังนกไข่
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ.สมุทรสาคร เอกคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา (163)
  โรงเรียนวังนกไข่
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติงานหน้าที่ธุรการโรงเรียน (118)
  โรงเรียนเทพนรรัตน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอนปฐมวัย (111)
  โรงเรียนเทพนรรัตน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน (105)
  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวสำหรับปฏิบัติงานหน้าที่ครูผู้สอน (136)
  โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์
ประกาศโรงเรียนวังนกไข่ เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบจ.สมุทรสาคร จำนวน ๑ อัตรา (200)
  โรงเรียนวังนกไข่
ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า (185)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า