ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือก (184)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้าง (219)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกครูอัตราจ้างวิชาเอกปฐมวัย (199)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (2546)
  โรงเรียนวัดนางสาว
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย) (122)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรับสมัครคัดเลือกครูอัตราจ้าง (เอกปฐมวัย) (238)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ธุรการโรงเรียน (156)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า (126)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปรการศึกษา 2562 (154)
  โรงเรียนวัดบ้านไร่(ประชานุกูล)
รับสมัครครูจ้างสอน (งบโรงเรียน) (440)
  โรงเรียนวัดยกกระบัตร
ประกาศรับสมัครครูธุรการโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า (308)
  โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
รับสมัคร (470)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
ประกาศผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (307)
  โรงเรียนบ้านโคก
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน ตามโครงการคืนครูให้นักเรียน (253)
  โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน (เอกศิลปะ) (140)
  โรงเรียนบ้านโคก