-:-ข่าวฝากจากโรงเรียน-:-
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 266 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก   ( อ่าน 129 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน   ( อ่าน 266 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและครูพี่เลี้ยงเด็ก   ( อ่าน 409 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย   ( อ่าน 426 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • แก้ไขวันปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 327 ) โดย-:- โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย โรงเรียนเอกชัย   ( อ่าน 237 ) โดย-:- โรงเรียนเอกชัย
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 387 ) โดย-:- โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 560 ) โดย-:- โรงเรียนเอกชัย
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 311 ) โดย-:- โรงเรียนเอกชัย
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข รายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง งบ อบต.   ( อ่าน 385 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอน งบ อบต.   ( อ่าน 307 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทยหรือเอกคณิตศาสตร์   ( อ่าน 290 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบต.   ( อ่าน 492 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • เพิ่มเติมประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า   ( อ่าน 484 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า