-:-ข่าวฝากจากโรงเรียน-:-
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม   ( อ่าน 45 ) โดย-:- โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง   ( อ่าน 72 ) โดย-:- โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างงบเงินรายได้สถานศึกษา   ( อ่าน 419 ) โดย-:-โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
 • ประกาศโรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว   ( อ่าน 251 ) โดย-:-โรงเรียนวัดเจ็ดริ้ว
 • แก้ไขใหม่ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 99 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 62 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • ประกาศผลสอบสัมภาษณ์ครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 56 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   ( อ่าน 162 ) โดย-:- โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน(เอกประถมศึกษา)   ( อ่าน 130 ) โดย-:- โรงเรียนวัดเกาะ(สําลีราษฎร์อุปถัมภ์)
 • ประกาศรายชื่อเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)   ( อ่าน 57 ) โดย-:-โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • ประกาศรับสมัครนักการภารโรง โครงการคืนครูให้นักเรียน โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์)   ( อ่าน 60 ) โดย-:- โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • ประกาศบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   ( อ่าน 165 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านโคก
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 66 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 57 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน   ( อ่าน 108 ) โดย-:- โรงเรียนเทพนรรัตน์