-:-ข่าวฝากจากโรงเรียน-:-
 • ผอ.แสวง ปัญญาประทีป ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุง ประธานศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสาคร มอบหนังสือส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ NT และ O-NET ที่ครูภาษาไทยจังหวัดสมุทรสาครร่วมแรงร่วมใจกันจัดทำขึ   ( อ่าน 11 ) โดย-:- โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
 • (บันไดฝัน) โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ดร.ละมูล ลือสุขประเสริฐ ครั้งที่ 11   ( อ่าน 264 ) โดย-:- โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร
 • รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกขึ้นบัญชีไว้ตามลำดับเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน   ( อ่าน 409 ) โดย-:- โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
 • รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน   ( อ่าน 311 ) โดย-:- โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
 • ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)   ( อ่าน 448 ) โดย-:- โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
 • เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และส่งเสริมความสามารถในการแสวงหาความรู้ของนักเรียนโรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ   ( อ่าน 170 ) โดย-:- โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
 • ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคลองสำโรง   ( อ่าน 617 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านคลองสําโรง
 • ประกาศรายชื่อครูอัตราจ้าง วิชาเอกคอมพิวเตอร์ศึกษา   ( อ่าน 340 ) โดย-:- โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • ประกาศ! โรงเรียนบ้านคลองสำโรงเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 603 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านคลองสําโรง
 • ประกาศรับสมัครงบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร วิชาเอกภาษาไทย   ( อ่าน 443 ) โดย-:-โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน   ( อ่าน 467 ) โดย-:- โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ( อ่าน 343 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านรางสายบัว
 • ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน   ( อ่าน 317 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง   ( อ่าน 191 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • ประกาศโรงเรียนบ้านบางปิ้ง   ( อ่าน 437 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง