-:-ข่าวฝากจากโรงเรียน-:-
 • รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับประถมศึกษาเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 118 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย   ( อ่าน 176 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • รับสมัครแม่บ้าน   ( อ่าน 103 ) โดย-:- โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 • ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)   ( อ่าน 302 ) โดย-:- โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง (ชาวต่างชาติ)   ( อ่าน 231 ) โดย-:- โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 656 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงเด็ก   ( อ่าน 282 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นอัตราจ้าง ตำแหน่งครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน   ( อ่าน 391 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • โรงเรียนบ้านบางปิ้ง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างและครูพี่เลี้ยงเด็ก   ( อ่าน 589 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
 • รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอนในระดับปฐมวัย   ( อ่าน 594 ) โดย-:- โรงเรียนวัดท่ากระบือ(ท่ากระบือพิทยาคาร)
 • แก้ไขวันปิดรับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 455 ) โดย-:- โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • ประกาศผลสอบครูอัตราจ้างเอกปฐมวัย โรงเรียนเอกชัย   ( อ่าน 362 ) โดย-:- โรงเรียนเอกชัย
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 572 ) โดย-:- โรงเรียนวัดยกกระบัตร
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 742 ) โดย-:- โรงเรียนเอกชัย
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 441 ) โดย-:- โรงเรียนเอกชัย