-:-ข่าวฝากจากโรงเรียน-:-
 • รับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน   ( อ่าน 85 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านท่าทราย
 • ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นครูอัตราจ้าง งบ อบจ. โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ   ( อ่าน 165 ) โดย-:- โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่ง ครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน   ( อ่าน 107 ) โดย-:- โรงเรียนวัดกาหลง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง รร.วัดใหญ่บ้านบ่อ   ( อ่าน 160 ) โดย-:- โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
 • ประกาศผลการพิจารณาเลือกสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราว   ( อ่าน 146 ) โดย-:- โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
 • ประกาศบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   ( อ่าน 120 ) โดย-:- โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
 • ประกาศผลการพิจารณาเลือกสรรหาบุคคลเป็นครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 132 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านวังจรเข้
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งครูอัตราจ้างงบ อบจ.สมุทรสาคร   ( อ่าน 80 ) โดย-:- โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
 • ประกาศผลคัดเลือกครูจ้าง งบ อบจ.สมุทรสาคร ของโรงเรียนบ้านท้องคุ้ง   ( อ่าน 153 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน   ( อ่าน 145 ) โดย-:- โรงเรียนวัดกาหลง
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูอัตราจ้าง งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร   ( อ่าน 147 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง
 • ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกครูศิลปะ   ( อ่าน 120 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านวังจรเข้
 • รับสมัครครูจ้าง งบ อบจ.สมุทรสาคร   ( อ่าน 890 ) โดย-:- โรงเรียนวัดบางยาง(บางยางพิทยาคาร)
 • ประกาศผลสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านคลองสำโรง   ( อ่าน 238 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านคลองสําโรง
 • ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทำหน้าที่ครูผู้สอน ตำแหน่งครูอัตราจ้าง (งบ อบจ.)   ( อ่าน 386 ) โดย-:- โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)