-:-ข่าวฝากจากโรงเรียน-:-
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่สอน งบ อบต.   ( อ่าน 60 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกภาษาไทยหรือเอกคณิตศาสตร์   ( อ่าน 58 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • โรงเรียนบ้านเจริญสุข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบ อบต.   ( อ่าน 281 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านเจริญสุข
 • เพิ่มเติมประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า   ( อ่าน 293 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า   ( อ่าน 306 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
 • ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว   ( อ่าน 359 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 • โรงเรียนบ้านคลองซื่อ รับสมัครครูอัตราจ้างเอกภาษาอังกฤษ   ( อ่าน 247 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านคลองซื่อ
 • แก้ไข ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) จำนวน 1 อัตรา   ( อ่าน 514 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 • ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว (งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร) จำนวน 1 อัตรา   ( อ่าน 255 ) โดย-:- โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ
 • ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น โรงเรียนโครงการ ICU โรงเรียนวัดวิสุทธาราม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   ( อ่าน 150 ) โดย-:- โรงเรียนวัดวิสุทธาราม
 • ประกาศรับสมัครนักการภารโรง   ( อ่าน 168 ) โดย-:- โรงเรียนวัดราษฎร์บํารุง
 • ประกาศโรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ( อ่าน 353 ) โดย-:- โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ(บ้านบ่อราษฎรบํารุง)
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ( อ่าน 277 ) โดย-:- โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว   ( อ่าน 225 ) โดย-:- โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
 • ประกาศรับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง   ( อ่าน 566 ) โดย-:- โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)