[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
5 / ก.ค. / 2565 อ่าน 6 ครั้ง

      โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง


โครงการอบรมเศรษฐกิจพอเพียง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
5 / ก.ค. / 2565 อ่าน 7 ครั้ง

      พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามปีการศึกษา 2565


พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
5 / ก.ค. / 2565 อ่าน 8 ครั้ง

      กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565


รูปกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
16 / มิ.ย. / 2565 อ่าน 130 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู้ผู้สอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านโคก
13 / มิ.ย. / 2565 อ่าน 92 ครั้ง

      รับสมัครครู จำนวน 1 อัตรา (เอก คณิต วิทย์ ไทย ประถม)


โรงเรียนบ้านโคกรับสมัครครูอัตราจ้าง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
6 / พ.ค. / 2565 อ่าน 121 ครั้ง

      เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคลากรเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง


ประกาศ โรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือก เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
18 / เม.ย. / 2565 อ่าน 356 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู้ผู้สอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
25 / มี.ค. / 2565 อ่าน 135 ครั้ง

      เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565


เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียนตามนโยบายการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเทพนรรัตน์
17 / มี.ค. / 2565 อ่าน 440 ครั้ง

      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน จำนวน 1 อัตรา


รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว 12,000 บาท/เดือน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
14 / ก.พ. / 2565 อ่าน 536 ครั้ง

      การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน งบเงินรายได้สถานศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา


การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว ครูอัตราจ้างสอน งบเงินรายได้สถานศึกษา สาขาวิชาเอกปฐมวัย 1 อัตรา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนทํานบแพ้ว
25 / ม.ค. / 2565 อ่าน 204 ครั้ง

      เอกสารเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ


รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนทำนบแพ้ว สพป.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเอกชัย
20 / ธ.ค. / 2564 อ่าน 418 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนเอกชัย


ประกาศโรงเรียนเอกชับ เรื่อง การขายทอดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเอกชัย
20 / ธ.ค. / 2564 อ่าน 291 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนเอกชัย


ประกาศโรงเรียนเอกชับ เรื่อง การขายทอดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
9 / ธ.ค. / 2564 อ่าน 200 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
10 / พ.ย. / 2564 อ่าน 696 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู้ผู้สอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
25 / ต.ค. / 2564 อ่าน 443 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเรียนร่วมฯ


โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเรียนร่วมฯ ระหว่างเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
20 / ก.ค. / 2564 อ่าน 431 ครั้ง

      เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ของ ท่านผอ.วิชัย อ้นมณี


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของท่าน ผอ. วิชัย อ้นมณี เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
5 / ก.ค. / 2564 อ่าน 385 ครั้ง

      จัดการเรียนการสอนฯ


จัดการเรียนการสอนฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
23 / มิ.ย. / 2564 อ่าน 367 ครั้ง

      เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564


เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
23 / มิ.ย. / 2564 อ่าน 410 ครั้ง

      เปิดเรียนแบบ On-Site 64


เปิดเรียนแบบ On-Site 64
อ่านต่อ...
กำลังแสดงหน้าที่ 1/22 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>