[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปลา
8 / ม.ค. / 2564 อ่าน 80 ครั้ง

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปลา
22 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 122 ครั้ง

      การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖


การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
21 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 128 ครั้ง

      ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศโรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร เรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดกระซ้าขาว
18 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 98 ครั้ง

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างบ้านพักครูโรงเรียนวัดกระซ้าขาว
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดศรีสําราญราษฎร์บํารุง
5 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 115 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ครอบครัวโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ครอบครัวโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
4 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 125 ครั้ง

      ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหารขนาดเล็ก 260 ที่นั่ง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
4 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 96 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปลา
1 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 113 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
30 / พ.ย. / 2563 อ่าน 153 ครั้ง

      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกภาษาไทย และเอกประถมศึกษา


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอกภาษาไทย และเอกประถมศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
26 / พ.ย. / 2563 อ่าน 188 ครั้ง

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกประถมศึกษา


รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกประถมศึกษา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองแค
25 / พ.ย. / 2563 อ่าน 113 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านคลองแค
25 / พ.ย. / 2563 อ่าน 107 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
24 / พ.ย. / 2563 อ่าน 150 ครั้ง

      ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์เตรียมความพร้อมฯ


ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์เตรียมความพร้อมและเรียนร่วมระหว่างเด็กไทยและเด้กข้ามชาติ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
20 / พ.ย. / 2563 อ่าน 144 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูประจำศูนย์ฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูประจำศูนย์ฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
16 / พ.ย. / 2563 อ่าน 233 ครั้ง

      รับสมัครครูประจำศูนย์เตรียมความพร้อมและเรียนร่วม


รับสมัครครูประจำศูนย์เตรียมความพร้อมและเรียนร่วม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางปิ้ง
13 / พ.ย. / 2563 อ่าน 186 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนบ้านบางปิ้ง


ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
30 / ต.ค. / 2563 อ่าน 226 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว


โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ
30 / ต.ค. / 2563 อ่าน 176 ครั้ง

      ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง งบเงินรายได้สถานศึกษา สาขาวิชาเอกดนตรี


ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูอัตราจ้าง งบเงินรายได้สถานศึกษา สาขาวิชาเอกดนตรี
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
29 / ต.ค. / 2563 อ่าน 129 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
28 / ต.ค. / 2563 อ่าน 408 ครั้ง

      รับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
อ่านต่อ...
กำลังแสดงหน้าที่ 1/20 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>