[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนเอกชัย
20 / ธ.ค. / 2564 อ่าน 118 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนเอกชัย


ประกาศโรงเรียนเอกชับ เรื่อง การขายทอดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเอกชัย
20 / ธ.ค. / 2564 อ่าน 46 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนเอกชัย


ประกาศโรงเรียนเอกชับ เรื่อง การขายทอดพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
9 / ธ.ค. / 2564 อ่าน 57 ครั้ง

      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
10 / พ.ย. / 2564 อ่าน 319 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครู้ผู้สอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
25 / ต.ค. / 2564 อ่าน 276 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเรียนร่วมฯ


โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ศูนย์เตรียมความพร้อมเรียนร่วมฯ ระหว่างเด็กไทยและเด็กข้ามชาติ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
20 / ก.ค. / 2564 อ่าน 279 ครั้ง

      เผยแพร่ผลงาน เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) ของ ท่านผอ.วิชัย อ้นมณี


เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของท่าน ผอ. วิชัย อ้นมณี เรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
5 / ก.ค. / 2564 อ่าน 250 ครั้ง

      จัดการเรียนการสอนฯ


จัดการเรียนการสอนฯ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
23 / มิ.ย. / 2564 อ่าน 237 ครั้ง

      เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564


เปิดเรียนแบบ On-Site 64 หลังวันที่ 28 มิถุนายน 2564
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
23 / มิ.ย. / 2564 อ่าน 259 ครั้ง

      เปิดเรียนแบบ On-Site 64


เปิดเรียนแบบ On-Site 64
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดชัยมงคล
22 / มิ.ย. / 2564 อ่าน 355 ครั้ง

      รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร


บทคัดย่อ รายงานการประเมินโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โรงเรียนวัดชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
10 / มิ.ย. / 2564 อ่าน 243 ครั้ง

      เผยแพร่ผลงานวิชาการ นางสาวณัฐกฤตา บุตรแพ


รายงานโครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกล ผ่านดาวเทียม (DLTV) ของโรงเรียนบ้านเจริญสุข สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ในปีการศึกษา 2563
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
27 / พ.ค. / 2564 อ่าน 272 ครั้ง

      เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคล เพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
21 / พ.ค. / 2564 อ่าน 269 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่นักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
18 / พ.ค. / 2564 อ่าน 291 ครั้ง

      สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน


สรรหาบุคคลจ้างเหมาในการจัดทำอาหารกลางวัน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
12 / พ.ค. / 2564 อ่าน 294 ครั้ง

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง โรงเรียนวัดอ้อมน้อย


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราาษฎร์รังสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้่างชั่วคราวตำแหน่ง นักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
9 / พ.ค. / 2564 อ่าน 367 ครั้ง

      บทคัดย่อ ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม


ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
1 / เม.ย. / 2564 อ่าน 324 ครั้ง

      รับสมัครนักการภารโรง


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นนักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
1 / เม.ย. / 2564 อ่าน 606 ครั้ง

      รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน


รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปลา
8 / ม.ค. / 2564 อ่าน 405 ครั้ง

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ 205/26 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปลา
22 / ธ.ค. / 2563 อ่าน 352 ครั้ง

      การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖


การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖
อ่านต่อ...
กำลังแสดงหน้าที่ 1/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>