[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
พฤหัสบดี ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563
เข้าชม : 156


 

 

ประกาศโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน..........................................

                   ตามประกาศโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง        รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ บัดนี้การรับสมัครเสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวดังนี้

 

เลขประจำตัว

ชื่อ – สกุล

วิชาเอก

หมายเหตุ

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

นางสาวสุดารัตน์     แก่นพินิจ

นางสาวอมรทิพย์    บุตรหาร

นางสาวกิตติยา       เอื้อนสุภา

นางสาวศิรินภา       นาแซง

นายภัทรพล           แซ่เบ๋

นายศราวุธ            คชายุทธ

นางสาวกิตติมา       สุขประดิษฐ์

นางสาวกุลนิษฐ       โพธิ์แก้ว

นางสาวภณิตา         รอดดารา

นางสาวจีรภัทร์        รุจิเมธากุล

นางสาวกชพร          เพ็ชรสว่าง

คณิตศาสตร์

ปฐมวัย

ปฐมวัย

ภาษาไทย

คณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์

ปฐมวัย

คณิตศาสตร์

ภาษาไทย

ปฐมวัย

ปฐมวัย

 

                  

ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน การสอบสัมภาษณ์และประเมินแฟ้มผลงาน  ในวันที่  9 ตุลาคม 2563  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

         หากไม่ไปตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์จะเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ มิได้ทั้งสิ้น

                   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

ประกาศ    วันที่   8  ตุลาคม  พ.ศ.  2563

 

คำอธิบาย: C:\Users\AdmiN\Desktop\ลายเซ็น ผอ.จันทนา.jpgคำอธิบาย: C:\Users\AdmiN\Desktop\ลายเซ็น ผอ.จันทนา.jpg         

 

                                                              ( นายประสิทธิ์   กานดา )

                                              ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอกภาษาไทย หรือ วิชาเอกประถมศึกษา 26 / พ.ย. / 2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 / พ.ย. / 2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25 / พ.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นครูประจำศูนย์เตรียมความพร้อมฯ 24 / พ.ย. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบครูประจำศูนย์ฯ 20 / พ.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก