[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
พุธ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 487


 

                                                  

 

 

                                        ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

                  เรื่อง  รับสมัครครูอัตราจ้างชาวต่างชาติชั่วคราว ตำแหน่งสอนวิชาภาษาอังกฤษ
………………………………………………………………………………………………….
               ด้วยโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชาวต่างชาติ  ตำแหน่งสอนวิชาภาษาอังกฤษ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  1. ตำแหน่งครูสอนวิชาภาษาอังกฤษ จำนวน  3  อัตรา
  2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก 
       2.1 คุณสมบัติทั่วไป 
          1. วุฒิการศึกษา ระดับปริญญาตรีด้านการศึกษา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง 
          2. เป็นเจ้าของภาษา (Native English speaker) 
          3. ไม่จำกัดเพศ 
          4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน 
          5. อายุ 22 ปี ขึ้นไป 
          6. มีประสบการณ์ในการสอนตั้งแต่ 1 ปี ขึ้นไป 
          7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน 
          8. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุก โดยพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
          9. ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษให้ออก ปลดออกหรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือองค์การระหว่างประเทศ
   3. การรับสมัคร 
      3.1. วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์จะรับสมัคร ขอรับใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบุคลากร กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เป็นต้นไป ในวันและเวลาราชการ 
     3.2 ผู้ประสงค์จะสมัครผ่านอีเมล ให้ดาวน์โหลดใบสมัครและส่งเอกสารและหลักฐานการสมัครมาที่อีเมลWatradschool@gmail.com ตั้งแต่วันที่ 14 สิงหาคม 2562  เป็นต้นไป
    3.2. เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมาในวันยื่นใบสมัคร 
         1. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป 
        2. สำเนาวุฒิทางการศึกษา 1 ฉบับ 
        3. สำเนาใบประกอบวิชาชีพครู / ใบอนุญาตการสอน 1 ฉบับ 
        4. สำเนาเอกสารวีซ่า 1 ฉบับ 
4. วิธีการคัดเลือก 
           4.1 วัน เวลาในการคัดเลือก วันที่ 3 กันยายน 2562 
           4.2 การสอบสัมภาษณ์ และสอบการสอน ณ โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)  ตั้งแต่เวลา 09.00 น.

5. ปฏิบัติหน้าที่การสอน 
    5.1 เริ่มปฏิบัติหน้าที่ในวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562 
    5.2 อัตราค่าจ้างเริ่มต้นเดือนๆ ละ 17,366.- บาท 
    5.3 เวลาในการทำงาน (08.00 น. - 17.00 น.) 
Job Vacancy
Qualifications 
 1.NativeEnglish speaker 
 2.Bachelor’s Degree in Education or related fields 
 3.Teaching License / Temporary teaching permit 
 4.Teaching Experience at least 1 year and above 
 5.Visa documents preparation and extension
Remuneration 
 1. Salary starts 17,366 .- (Negotiable) 
 2. Social Security 
 3. Working hours (08.00 am - 05.00 pm)
Required 
 1. Application form 
 2. Degree certificate 
 3. Teaching License / Temporary teaching permit 
 4. Visa documents
Application date 
 14 – 31 August, 2019 
Interview date 
 3 September, 2019 
Send your documents to 
watradschool@gmail.com
Walk-in to apply at watratrangsan school at 99/9 Moo 2 Rama 2 Rood  Tampon Krorkrabue Mueans , Samuthsakron Phone number
089-257-3135 (Teacher Nongnuch)

 

https://scontent.fbkk7-2.fna.fbcdn.net/v/t1.15752-9/50973566_2134470203550222_656734829231996928_n.png?_nc_cat=102&_nc_ht=scontent.fbkk7-2.fna&oh=e1514a4fcdf6ae4d172dfb051e7cf5a9&oe=5CEFD3D2

 

 

                                                                   Director of Watratrangsan School

                                                       Pensiri  Kheemtong  



ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู 8 / ม.ค. / 2564
      การจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ 22 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศเรื่อง ประกาศผู้ชนะประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครู ๒๐๕๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21 / ธ.ค. / 2563
      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู แบบ ๒๐๕/๒๖ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ e-bidding 18 / ธ.ค. / 2563
      ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักครู๘ครอบครัวโรงเรียนวัดศรีสำราญราษฎร์บำรุงตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 5 / ธ.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก