[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครครูอัตราจ้าง ตำแหน่ง ครูผู้สอน สาขาวิชาคอมพิวเตอร์
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดชีผ้าขาว
พุธ ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2561
เข้าชม : 502


 

โรงเรียนวัดชีผ้าขาว (ประชานุเคราะห์) ได้รับเงินอุดหนุนจากเทศบาลตำบลท่าจีน  เพื่อสนับสนุนโครงการจ้างครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้

          . คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง      

                   1) เป็นผู้มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษาในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ หรือคอมพิวเตอร์ศึกษา

                   2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ

          ๒. เอกสารในการสมัคร  (ข้อ 1 - 5 ให้นำฉบับจริงมาด้วย) อย่างละ ๑ ฉบับ

                   ๑) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๒) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๓) สำเนาใบรับรองผลการเรียน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๔) สำเนาใบปริญญา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

                   ๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่คุรุสภาออกให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ที่ยังไม่หมดอายุ
                   6) รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ไม่สวมแว่นตาหรือสิ่งปิดบังใบหน้า)
          ๓. การรับสมัคร  ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) จังหวัดสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 2๐ – 2๖  กันยายน พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ
          ๔. สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถในวันที่ 2๗  กันยายน พ.ศ. 2561 รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ เวลา  80.00 น. และให้ผู้สมัครนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กมาด้วย (ถ้ามี)

          ๕. ประกาศผล             วันที่ ๑  ตุลาคม พ.ศ. 2561  

          ๖. ปฏิบัติงาน              ตั้งแต่  1  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2561

          ๗. อัตราเงินเดือน          15,000  บาท  ค่าประกันสังคม  750  บาท

          ๘. งบประมาณ            งบอุดหนุนจากเทศบาลตำบลท่าจีน

          ๙. สามารถขอรายละเอียดการรับสมัครได้ที่  โรงเรียนวัดชีผ้าขาว(ประชานุเคราะห์) และ

                    ๑.  ครูวัชรีวรรณ  ออกประทุม     โทร 087 - 7107372  

                   ๒.  ครูรัตนาภรณ์  แสงทอง        โทร 083 - 3833015

                   ๓.  ครูพีระพงษ์  กิติราช            โทร ๐๘๘ – ๕๖๘๗๗๙๓

         

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กันายน พ.ศ.2561

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย 30 / ก.ค. / 2563
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 20 / ก.ค. / 2563
      รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย 20 / ก.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (แก้ไข) 26 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รร.วัดโพธิ์แจ้ 17 / มิ.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก