[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : รับสมัครแม่บ้าน
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
อังคาร ที่ 10 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 389


 


 

ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงาน ตำแหน่งแม่บ้าน

1. ตำแหน่ง  แม่บ้าน  จำนวน  2   ตำแหน่ง

2. อัตราเงินเดือน  6,000 บาทหรือตามตกลง

3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

                3.1 คุณสมบัติทั่วไป

                (1) ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี

                (2) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือมีจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบหรือมีกายหรือจิตใจไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่

                (3)  ผู้สมัครต้องไม่เป็นโรคเรื้อนในะระยะติดต่อ หรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคมโรคติดยาเสพติดให้โทษ และโรคพิษสุราเรื้อรัง

                3.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

                (1)  เพศหญิง

4. ข้อกำหนดภาระงาน (งานภาพรวม)

                4.1 ดูแล ทำความสะอาด กวาดและเช็ดถูบริเวณภายในโรงเรียน

                4.2 เช็ด ถู ทำความสะอาดชั้นวางของ ตู้ ทุกชิ้นในทุกห้อง ทั้งในครัว ห้องเรียนและห้องธุรการ

                4.3 เก็บกวาดหยากไย่ทุกซอกมุมของโรงเรียน

                4.4 เช็ดทำความสะอาดกระจกทุกบานในโรงเรียน ด้วยน้ำยาเช็ดกระจกและหนังสือพิมพ์

                4.5 ดูแลและทำความสะอาดห้องน้ำภายในห้องเรียน ห้องธุรการและเรือนรับผู้ปกครอง(สำหรับห้องน้ำเด็ก ดูแลทั้งวัน)

                4.6  ดูแล ทิ้งขยะและเปลี่ยนถุงขยะ ภายในโรงเรียนทุกจุด

                4.7 รับผิดชอบ ดูแลถุงขยะในห้องเก็บของ และแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเมื่อถุงขยะหมด

                4.8 รับผิดชอบ ดูแลและเปลี่ยนทิชชูในห้องน้ำและทิชชูสำหรับเด็กๆเวลาอาหารกลางวัน

                4.9  ดูแลรับผิดชอบจำนวนทิชชูในสต๊อกซึ่งจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของ หากของในสต๊อกขาดต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดซื้อล่วงหน้า   

                4.10 ดูแล เปลี่ยนผ้าเช็ดเท้า ผ้าเช็ดมือ ทุกจุดในโรงเรียน โดยนำไปซัก (ในกรณีที่เปื้อน) และตาก และนำของสำรองมาเปลี่ยนทันที

                4.11 ดูแล รับผิดชอบ ผ้าเช็ดมือและผ้าเช็ดเท้าที่ทางโรงเรียนเบิกมาให้ครบตามจำนวน หากเกิดการชำรุด นำส่งที่เจ้าหน้าที่ เพื่อทำการส่งซ่อม

                4.12 ดูแล รับผิดชอบ จำนวนของใช้ทำความสะอาด ทั้งน้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือในสต๊อก  ซึ่งจัดเก็บไว้ในห้องเก็บของ หากของในสต๊อกขาดจะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดซื้อล่วงหน้า

                4.13 ดูแลจัดเตรียมอาหาร และอาหารว่างสำหรับนักเรียน

                4.14 ดูแลจัดเตรียมอาหารกลางวันสำหรับครู

                4.15 ปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ในวันทำงานหรือวันหยุด

5. หลักฐานที่ใช้สมัคร

5.1 สำเนาหลักฐานการศึกษาหรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน

5.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3x4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป ( ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)

5.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

5.4 สำเนาทะเบียนบ้าน

5.5 สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล ( กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อสกุล)

6.วัน เวลา สถานที่รับสมัคร

                รับและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป   ณ  ห้องธุรการ   โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 034-823-448

                                                                                               

ประกาศ ณ วันที่ 10  กรกฎาคม พ.ศ. 2561

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก (สอบสัมภาษณ์) 26 / ส.ค. / 2562
      รับสมัครครูอัตราจ้าง เอกวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 19 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูต่างชาติ 14 / ส.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง โรงเรียนวัดบางน้ำวน (รอดพิทยาคม) 31 / ก.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก