[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
อังคาร ที่ 14 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 756


  

 

 

 

 

    ประกาศโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

เรื่อง  ประกาศผลสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

-----------------------------------------------------------

          ตามที่โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร  ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างสาขาเอกดนตรีสากลหรือประถมศึกษา จำนวน  1  อัตรา  ตั้งแต่วันที่  24-31 ตุลาคม พ.ศ. 2560และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นั้น

 

บัดนี้  คณะกรรมการได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลตามประกาศเพื่อแต่งตั้งเป็นครูอัตราจ้าง  ซึ่งมีผลการสอบคัดเลือกดังนี้

ลำดับที่

ชื่อ – นามสกุล

1

2

3

นายไท   สมบัติวงษ์

นางสาววรรณิดา อินทะชัย

นายสุริยา อ้นปรารมย์

 

ให้ผู้ที่ได้ลำดับที่   1  รายงานตัวและทำสัญญาจ้าง  ในวันที่  15  พฤศจิกายน  พ.ศ.2560  เวลา 09.00 น.            ณ  โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ    วันที่  14  เดือนพฤศจิกายน  พ.ศ. 2560

 

 

                                                                      

 

                                                         

 

                                                              ( นายสงคราม ทีน้ำคำ )

         รองผู้อำนวยการโรงเรียน รักษาราชการแทน

                                           คำอธิบาย: 33BD6DABผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์ (ขันมาอนุราษฎร์)

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา 26 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก