[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านท่าทราย เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย โรงเรียนบ้านท่าทราย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านท่าทราย
อังคาร ที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 671


 

ประกาศโรงเรียนบ้านท่าทราย

เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกเพื่อเป็นครูองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย โรงเรียนบ้านท่าทราย

 

          ด้วยโรงเรียนบ้านท่าทราย จะดำเนินการคัดเลือกบุคคลทั่วไป เป็นครูอัตราจ้างที่โรงเรียนบ้านท่าทราย งบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย จำนวน  1 ตำแหน่ง  ดังนี้

1.       ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้างโรงเรียนบ้านท่าทราย  งบองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทราย

อัตราเงินเดือน 15,000 บาท  จำนวน   1   ตำแหน่ง

2.      คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้ารับการคัดเลือก

1.เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตร 30 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2557 และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 และ

     2.วุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี  วิชาเอกคอมพิวเตอร์ 

     3.มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ

 

3. วัน  เวลา  สถานที่รับสมัคร

          ผู้ประสงค์จะสมัครคัดเลือกให้ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองได้ที่ห้องธุรการ โรงเรียนบ้านท่าทราย  หมู่ที่ 5 ตำบลท่าทราย  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน ถึง 9 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30-16.30 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข

089-4981762   หรือ 034-880166

4. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นในวันสมัคร

              1.ใบสมัคร

              2.ปริญญาบัตร หรือหนังสือรับรองวุฒิ  ฉบับจริงพร้อมสำเนา   จำนวน   1   ฉบับ

              3.ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับจริง  พร้อมสำเนา   จำนวน   1   ฉบับ

              4.ใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนที่ยังไม่หมดอายุ ฉบับจริงพร้อมสำเนา จำนวน  1 ฉบับ

              5.บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา  จำนวน   1   ฉบับ

              6.สำเนาทะเบียนบ้านตัวจริง   พร้อมสำเนา   จำนวน  1   ฉบับ

              7.รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด   1  นิ้ว  จำนวน  2   รูป

              8.หลักฐานอื่นๆ เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล

5. กำหนดการสอบสัมภาษณ์

          โรงเรียนบ้านท่าทราย จะดำเนินการคัดเลือกด้วยวิธีการสอบสัมภาษณ์  ผลการเรียน และผลจากประสบการณ์ในการสอน ผลการปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการกำหนดให้ เป็นองค์ประกอบในการพิจารณาคัดเลือก ในวันที่  13 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.-11.00 น. ที่ห้องธุรการโรงเรียนบ้านท่าทราย

          6. การประกาศผลการคัดเลือก

          โรงเรียนจะประกาศผลการคัดเลือก ในวันอังคารที่  14  พฤศจิกายน  2560 ที่โรงเรียนบ้านท่าทราย

 

ประกาศ  ณ  วันที่  31  ตุลาคม   2560

 

 

 (นางวันดี  บุญเกิด)

 

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าทรายข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 14 / พ.ย. / 2562
      ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูก้างชั่วคราว ปฎิบัติงานธุรการโรงเรียนวัดอ้อมน้อย 14 / พ.ย. / 2562
      ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาคอมพิวเตอร์ 13 / พ.ย. / 2562
      การนิเทศ ติดตามการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนบ้านคลองกระทุ่มแบน 13 / พ.ย. / 2562
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน คอมพิวเตอร์ 11 / พ.ย. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก