[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ
พุธ ที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2560
เข้าชม : 654


  

ประกาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
                                                       ...........................................

               ตามประกาศโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ลงวันที่  5  เดือนกันยายน  พ.ศ.2560  เรื่อง
รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน  ของโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ซึ่งรับสมัครระหว่างวันที่  5-15  กันยายน พ.ศ. 2560  และดำเนินการคัดเลือกในวันที่  22  เดือน กันยายน  พ.ศ.2560  นั้น
               บัดนี้  โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ ได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน เรียงตามลำดับที่สอบได้ ดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ -สกุล

1

นางสาวนัฐยา  นุชจ๋าย

2

นางสาวสุดารัตน์   สังข์วาลวงศ์

3

นายวิสิฐ   อินทปัตย์

4

นายอัมพร   อาศัยราษฎร์

             

                ดังนั้นจึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ วันที่ 2  เดือนตุลาคม  พ.ศ.2560   เวลา 09.00 น. หากไม่ไปรายงานตัวตามวัน เวลา  ดังกล่าว  ถือว่าสละสิทธิ์ 

                    ประกาศ  ณ  วันที่  27 เดือนกันยายน  พ.ศ.2560

 

 

 

                                                               (นางเกศมณี  แสงงาม)

                                                     ผู้อำนวยการโรงเรียนสหกรณ์นิคมเกลือ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง งบอบจ.สมุทรสาคร 22 / ต.ค. / 2562
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว งบประมาณเงินรายได้สถานศึกษา 21 / ต.ค. / 2562
      ประกาศรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของโรงเรียนวัดหนองนกไข่ 21 / ต.ค. / 2562
      ประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ครูธุรการ 11 / ต.ค. / 2562
      ประกาศโรงเรียนบ้านนาโคก(นาเกลือสัมพันธ์) 11 / ต.ค. / 2562


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก