[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศผลการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
พุธ ที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 980


                                                                                      ประกาศโรงเรียนบ้านเจริญสุข

เรื่อง   ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน

**************************

ตามที่โรงเรียนบ้านเจริญสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือก เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบ้านเจริญสุข จึงได้ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน ตามรายชื่อดังนี้

 

ลำดับที่

ชื่อ สกุล

หมายเหตุ

1

นายเอกลักษณ์

ท่าทราย

ให้บุคคลที่ได้ลำดับที่ 1  มารายงานตัวที่โรงเรียนบ้านเจริญสุข   ในวันที่  18   พฤษภาคม   2560                  เวลา 09.00 น.

2

นายสมเกียรติ

บุญเทียน

3

นางสาวผกากรอง

กรพิพัฒน์

4

นายชาญชัย

คล้ายสะอาด

5

นางสาวจุฑามาศ

ศุกรโยธิน

6

นางสาวจุฑามาศ

บรรเทิงใจ

7

นางสาวสุกัญญา

ทองอยู่

8

นายปฐมพงษ์ 

ชมโชค

9

นางสาวธิดาวัลย์

จุลนาค

10

นางสาวนงนุช

พงษ์สวัสดิ์

                ประกาศ ณ วันที่ 17       พฤษภาคม  2560

 

 

                                                                                            ลงชื่อ  นางวาสนา  พรมทอง

                          รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก