[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านเจริญสุข
พุธ ที่ 10 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 910


                                                                              ประกาศโรงเรียนบ้านเจริญสุข

     เรื่อง   แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน

                                           **************************

        ตามที่โรงเรียนบ้านเจริญสุข  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์

จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน นั้น

         บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบ้านเจริญสุข จึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

คัดเลือกดังกล่าว ในวันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 09. ๐๐ น. เป็นต้นไป  ตามรายชื่อดังนี้

ลำดับที่

              ชื่อ สกุล

1

นางสาวธิดารัตน์

จุลนาค

2

นางสาวกรรณิการ์

เชี่ยวกิจ

3

นายชาญชัย

คล้ายสะอาด

4

นางสาวนงนุช

พงษ์สวัสดิ์

5

นายสมเกียรติ

บุญเทียน

6

นางสาวมะลิสา

ทศพรพรหม

7

นางสาวลำภู

อยู่คง

8

นางสาวผกากรอง

กรพิพัฒน์

9

นางสาวจุฑามาศ

ศุกรโยธิน

10

นางสาวรัตนาพร

โนนสูง

11

นางสาวสุกัญญา

ทองอยู่

12

นายปฐมพงษ์ 

ชมโชค

13

นางสาวเพ็ญพักตร์

บึงใส

14

นางสาวจุฑามาศ

บรรเทิงใจ

15

นายธีรพงษ์                 ผิวเกลี้ยง

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประกาศ ณ วันที่   10     พฤษภาคม  2560 

                                                                              ลงชื่อ  นางวาสนา  พรมทอง

                                                               รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเจริญสุข

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      การรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 18 / ก.พ. / 2563
      ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 15 / ก.พ. / 2563
      ประกาศโรงเรียนบ้านบางปิ้ง 6 / ก.พ. / 2563
      ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 31 / ม.ค. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 30 / ม.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก