[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า
อังคาร ที่ 9 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 927


ประกาศโรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า

เรื่อง   ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน

**************************

        ตามที่โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เป็นครูผู้สอน นั้น

             บัดนี้ การรับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนบ้านชายทะเลบางกระเจ้าจึงได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก        ดังกล่าว ในวันพุธที่ 10  พฤษภาคม  ๒๕๖๐   เวลา ๑๐. ๐๐ น. เป็นต้นไป  ตามรายชื่อดังนี้ (รายงานตัวเวลา 09.30-09.50 หากไม่มารายงานตัวภายในเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์)

ลำดับที่

ชื่อ-นามสกุล

สาขาวิชา

001

นางสาวจุฑามาศ  บรรเทิงใจ

คณิตศาสตร์

002

นายสุริยา  กรตุ้ม

พลศึกษา

003

นายเรวัตร  เบาะทอง

พลศึกษา

004

นายวศิน  กันยา

พลศึกษาและสุขศึกษา

005

นายนันทวัตน์  เหมยม

การประถมศึกษา

006

นายธรรมนาถ  ศรีแดงบุตร

พลศึกษาและสุขศึกษา

007

นางสาวกมลกัญจน์  เจริญรัตน์

พลศึกษา

008

นางสาวสุกัญญา  ทองอยู่

คณิตศาสตร์

009

นางสาวรสริน  แก้วไทรโพธิ์

คณิตศาสตร์

010

นางสาวเจียระไน  กาญจโน

คณิตศาสตร์

011

นางสาววนิดา  เรืองอยู่

พลศึกษา

012

นายธนากร  ด้วงเกื้อ

พลศึกษา

013

นางสาวนิตยา  สำเภาอินทร์

ภาษาไทย

014

นางสาวเอกสุดา  แสนทวีสุข

ภาษาไทย

015

นางสาวน้ำเพชร  ปานแสง

พลศึกษาและสุขศึกษา

016

นายปฐมพงษ์   ชมโชค

พลศึกษา

017

นางสาวสาลิณี  กรุณา

พลศึกษา            ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (แก้ไข) 26 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รร.วัดโพธิ์แจ้ 17 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง 12 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา 2 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) 9 / พ.ค. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก