[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


เรื่อง : ประกาศบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดกาหลง
ศุกร์ ที่ 13 เดือน มกราคม พ.ศ.2560
เข้าชม : 1404


 

 

 

 


ประกาศโรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)

เรื่อง  ประกาศบุคคลผ่านการสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั้วคราวทำหน้าที่ครูผู้สอน

………………………………………………………..

          ตามประกาศโรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวทำหน้าที่สอน ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙  นั้น บัดนี้โรงเรียนวัดกาหลง(พึ่งสุนทรอุทิศ)ได้รับคัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม  โปร่งใส  เรียบร้อยแล้ว  มีผู้ผ่านการคัดเลือกดังนี้ จำนวน ๕ ราย

 

ลำดับที่

เลขที่ประจำตัวสอบ

ชื่อ – สกุล

หมายเหตุ

๐๐๒

นางสาวสุภาวดี     สังข์ทอง

 

๐๐๖

นายอิทธิพล         โล่วันทา

 

๐๐๕

นายธนวัฒน์         เหลืองขมิ้น

 

๐๐๔

นายยุทธนา          อยู่ยั่งยืน

 

๐๐๓

นางสาวกวินนาถ    อิ่มจงใจรักษ์

 

 

          ดังนั้นจึงให้บุคคลที่ผ่านการคัดเลือกลำดับที่ ๑ ให้มารายงานตัวและทำสัญญาจ้างที่โรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ) วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐  เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๖.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวตามวันเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์

 

          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                   ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๓ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๐

 

 

                                                                      

     สมพร มีน้อย

                                                                   ( นางสมพร  มีน้อย )

                                                รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดกาหลง (พึ่งสุนทรอุทิศ)

 

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท 18 / ก.ย. / 2563
      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย 16 / ก.ย. / 2563
      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563
      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 10 / ก.ย. / 2563


เชิญร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยสมัครเป็นสมาชิกของศูนย์จัดการความรู้
สิทธิของสมาชิก สามารถบันทึกขุมความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และดาวน์โหลดได้
คลิกที่นี่สมัครสมาชิก