[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by KMOBECMAXSITE 1.2.1
หน้าแรก|ข่าวประชาสัมพันธ์|สมัครสมาชิก|ผู้ดูแลระบบ


ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
19 / ต.ค. / 2563 อ่าน 237 ครั้ง

      รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้า่งเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่แทนนักการภารโรง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางปิ้ง(บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์)
12 / ต.ค. / 2563 อ่าน 547 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน


โรงเรียนวัดบางปิ้ง (บริษัทเกลือไทยสงเคราะห์) รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอก ทั่วไป จำนวน 1 อัตรา งบ อบจ.สมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
8 / ต.ค. / 2563 อ่าน 327 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
8 / ต.ค. / 2563 อ่าน 344 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน


ตามประกาศโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ลงวันที่ 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน งบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร จำนวน 3 อัตรา วิชาเอกปฐมวัย ภาษาไทย และคณิตศาสตร์ บัดนี้การรับส
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม
2 / ต.ค. / 2563 อ่าน 518 ครั้ง

      ประกาศโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน


ประกาศโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างทำหน้าที่ครูผู้สอน ๓ ตำแหน่ง
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
1 / ต.ค. / 2563 อ่าน 501 ครั้ง

      รับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วิชาเอกปฐมวัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
26 / ก.ย. / 2563 อ่าน 576 ครั้ง

      รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูผู้สอน จำนวน 3 อัตรา
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนเทพนรรัตน์
18 / ก.ย. / 2563 อ่าน 688 ครั้ง

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาท


รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 15,000 บาทโรงเรียนเทพนรรัตน์ (อู๋ไพจิตรเรียบร้อยเจริญ) หมู่ 4 ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
16 / ก.ย. / 2563 อ่าน 290 ครั้ง

      รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย


รายชื่อผู้ผ่านการเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว วิชาเอกปฐมวัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านบางนํ้าจืด
10 / ก.ย. / 2563 อ่าน 383 ครั้ง

      รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย


รับสมัครเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอน สาขาวิชาเอก ปฐมวัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
10 / ก.ย. / 2563 อ่าน 312 ครั้ง

      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน พถ.ศ. 2563 ถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดอ้อมน้อย(มิตรครูราษฎร์รังสรรค์)
10 / ก.ย. / 2563 อ่าน 213 ครั้ง

      ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญฯของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ


ประกาศโรงเรียนวัดอ้อมน้อย (มิตรครูราษฎร์รังสรรค์) เรื่องประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึงธันวาคม พ.ศ. 2562)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม
2 / ก.ย. / 2563 อ่าน 257 ครั้ง

      เผยแพร่ผลงาน


รายงานผลการประเมินโครงการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้านจิตสาธารณะ ของนักเรียนโรงเรียนวัดสามัคคีศรัทธาราม โดยใช้รูปแบบการประเมินแบบ IPO Model
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดราษฎร์รังสรรค์
26 / ส.ค. / 2563 อ่าน 348 ครั้ง

      รับสมัครครูภาษาอังกฤษ


รับสมัครครูภาษาอังกฤษ.......
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
30 / ก.ค. / 2563 อ่าน 570 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดนางสาว
20 / ก.ค. / 2563 อ่าน 1036 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


โรงเรียนวัดนางสาว ( ถาวรราษฎร์บำรุง )
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนบ้านแครายเกษตรพันธุ์พิทยาคาร
20 / ก.ค. / 2563 อ่าน 447 ครั้ง

      รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย


รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างปฐมวัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
26 / มิ.ย. / 2563 อ่าน 567 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย (แก้ไข)


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอนวิชาเอกปฐมวัย (แก้ไข)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้
17 / มิ.ย. / 2563 อ่าน 640 ครั้ง

      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน รร.วัดโพธิ์แจ้


โรงเรียนวัดโพธิ์แจ้ ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน วิชาเอกปฐมวัย
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : โรงเรียนวัดบางขุด
12 / มิ.ย. / 2563 อ่าน 954 ครั้ง

      ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง


การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอัตราจ้างลูกจ้างชั่วคราว
อ่านต่อ...
กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/21 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>